ایستگاه مترو آزادی اصفهان

ایستگاه مترو آزادی اصفهان

ایستگاه مترو آزادی اصفهان

خلاصه پروژه

ایستگاه زیرزمینی آزادی اصفهان، یک ایستگاه تقاطعی یا تبادلی است که در محل تلاقی دو خط درون شهری “1” در امتداد شمالی جنوبی (کاوه-صفه) و برون شهری “3” در امتداد جنوب غربی قرار گرفته است. این ایستگاه در روی زمین در امتداد جنوب خیابان چهارباغ و در دایره میانی میدان آزادی در محل تقاطع خیابان های شمالی جنوبی چهارباغ بالا و هزار جریب و خیابان های شرقی غربی، سعادت آباد و دانشگاه، در محدوده جنوبی شهر اصفهان، واقع گردیده است. ارتفاع متوسط روی زمین در مرکز میدان 65/1590+ متر و تراز روی ریل خط درون شهری شمالی- جنوبی ، 40/1576+ متر یعنی در عمق متوسط 25/14 متری از مرکز میدان می باشد.

با توجه به موقعیت ویژه ایستگاه در مجاورت دانشگاه پزشکی و مجموعه ورزشی و محور چهارباغ، طراحی بر این اساس صورت گرفته تا فضاهای شهری برای تامین رفاه مردم در فضاهای ایستگاه تامین شده و کیفیت فضایی در حد استاندارد ایجاد گردد. با توجه به حداقل گاباری مورد نیاز جهت عبور واگن های مترو در محل ایستگاه که از طرف مشاور ایمر 50/6 متر، حکم گردیده است، تراز روی ریل خط مسیر جنوب غربی 70/1584+ و یا به عبارتی در عمق متوسط 95/5 متری از مرکز میدان خواهد بود. در حالی که برای تامین گاباری خط 1 در محل سکو، سازه از سطح میدان بالاتر آمده که در طراحی سطح میدان با ایجاد یک عدسی و منحنی، ضمن بازسازی اولیه میدان، تلاش شده از عناصر مزاحم دید شهری پرهیز شود.

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

حمل ونقل

مساحت زیربنا

20000 مترمربع در دو طبقه زیرسطحی و دو طبقه روی زمین

سال شروع و خاتمه

1384-1396

کارفرما

سازمان قطارشهری اصفهان

گالری تصاویر