ایستگاه مترو آزادی اصفهان

خلاصه پروژه

ایستگاه زیرزمینی آزادی اصفهان، یک ایستگاه تقاطعی یا تبادلی است که در محل تلاقی دو خط درون شهری “1” در امتداد شمالی جنوبی (کاوه-صفه) و برون شهری “3” در امتداد جنوب غربی قرار گرفته است. این ایستگاه در روی زمین در امتداد جنوب خیابان چهارباغ و در دایره میانی میدان آزادی در محل تقاطع خیابان های شمالی جنوبی چهارباغ بالا و هزار جریب و خیابان های شرقی غربی، سعادت آباد و دانشگاه، در محدوده جنوبی شهر اصفهان، واقع گردیده است. ارتفاع متوسط روی زمین در مرکز میدان 65/1590+ متر و تراز روی ریل خط درون شهری شمالی- جنوبی ، 40/1576+ متر یعنی در عمق متوسط 25/14 متری از مرکز میدان می باشد.

با توجه به موقعیت ویژه ایستگاه در مجاورت دانشگاه پزشکی و مجموعه ورزشی و محور چهارباغ، طراحی بر این اساس صورت گرفته تا فضاهای شهری برای تامین رفاه مردم در فضاهای ایستگاه تامین شده و کیفیت فضایی در حد استاندارد ایجاد گردد. با توجه به حداقل گاباری مورد نیاز جهت عبور واگن های مترو در محل ایستگاه که از طرف مشاور ایمر 50/6 متر، حکم گردیده است، تراز روی ریل خط مسیر جنوب غربی 70/1584+ و یا به عبارتی در عمق متوسط 95/5 متری از مرکز میدان خواهد بود. در حالی که برای تامین گاباری خط 1 در محل سکو، سازه از سطح میدان بالاتر آمده که در طراحی سطح میدان با ایجاد یک عدسی و منحنی، ضمن بازسازی اولیه میدان، تلاش شده از عناصر مزاحم دید شهری پرهیز شود.

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

حمل ونقل

مساحت زیربنا

20000 مترمربع در دو طبقه زیرسطحی و دو طبقه روی زمین

سال شروع و خاتمه

1384-1396

کارفرما

سازمان قطارشهری اصفهان

گالری تصاویر