ایستگاه مترو مفتح اصفهان

خلاصه پروژه

مجتمع ایستگاهی شهید مفتح اصفهان در محدوده پیرامونی و شمالی شهر در خیابان 22 بهمن، خیابان دکتر مفتح در امتداد خط “1” مترو (مرسوم به خط 7/7) قرار گرفته است. این مجتمع در ترکیب با ایستگاه مترو در سه طبقه که به صورت مستقل از ایستگاه می باشد طراحی گردیده که به عنوان یک مجتمع ایستگاهی-تجاری، عملکرد خواهد داشت.

حجم ساختمان مجتمع برگرفته از ابعاد آجر سنتی و مضربی از ابعاد این آجر می باشد. به عبارت دیگر حجم ساختمان استعاره از آجر غیر متحرکی که در معرض فشار ناشی از سرعت قرار گرفته است. خطوط روی نمای ساختمان علاوه بر اینکه نماد دو خط مترو و حرکت ممتد هر یک و نرسیدن این دو خط موازی به یکدیگر می باشد، نمایانگر خطوط ایجاد شده ناشی از تاثیر حرکت بر روی آجر غیر متحرک است. این دو ایده مفهومی، در نمای ساختمان آجری ایستگاه مترو به صورت برش های بتنی به روشنی مفهوم حرکت را ابراز می کنند. نکته قابل توجه دیگر در خصوص نمای ساختمان تجاری ایستگاه شهید مفتح، عدم نمود بیرونی مظاهر فضاهای تجاری و داخلی در نمای ساختمان می باشد. این نکته برگرفته از ساخت بازارهای سنتی ایرانی است که در آن نمای خارجی بازار نمود خارجی در فضای شهری شهرهای سنتی نداشته و تنها از طریق ورودی ها و فضاهای داخلی تعریف می شدند. علاوه بر آن در این حالت حس دعوت کنندگی تنها از طریق فضای ورودی به مخاطب منتقل شده و اهمیت آن را دوچندان می نماید.

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

حمل ونقل

مساحت زیربنا

ایستگاه و ورودی ها 8360 مترمربع

تجاری 4800 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1384-1386-1391

کارفرما

سازمان قطارشهری اصفهان و حومه

گالری تصاویر