ایستگاه مترو کارگر

خلاصه پروژه

ایستگاه متروی کارگر اصفهان، به عنوان ایستگاهs از خط “1” متروی اصفهان و در نیمه جنوبی خط “1” قرار گرفته است. این ایستگاه در همسایگی مجموعه فنی حرفه ای اصفهان و اداره کشاورزی اصفهان در منطقه هزارجریب اصفهان واقع شده است. ارتفاع متوسط روی زمین در مرکز ایستگاه 22/1666+ و تراز روی ریل خط 87/1642+ متر و موقعیت آن در کیلومتراژ 50/728+18 خط “1” است.

به علت همجواری با مجموعه فنی حرفه ای، نام این ایستگاه کارگر گذاشته شده است و این موضوع در طراحی داخلی ایستگاه نیز نمود داشته است.

در طراحی ایستگاه به علت عمق زیاد و روش اجرای کندوپوش، یک فضای میانی در روی ایستگاه خالی مانده که در اجرا به صورت کاربری تجاری در ارتباط با ایستگاه (TOD) عملکرد پیدا کرده است.

در ورودی اصلی ایستگاه در روی زمین در دو طرف خیابان هزارجریب، در هماهنگی با ساختمان های شهر با نمای آجری زرد رنگ ساخته شده است که با یک سری پله، پله برقی و آسانسور ارتباط طبقات ایستگاه را تامین می کند.

در طراحی داخلی ایستگاه تلاش شده که از رنگ های شاد و چشم نواز برای ایجاد روحیه و سرزندگی مسافران استفاده شود. برای کفسازی از سنگ گرانیت قرمز رنگ مربعی شکل در ترکیب با سرامیک پرسلانی زرد رنگ استفاده شده است. یک فضای گشایش بیضی شکل در مرکزیت بلیط فروشی ایجاد شده است که سقف آن با نورپردازی فضایی مطلوب برای خوشامدگویی به مسافران ایجاد کرده است. در دو انتهای شمالی و جنوبی این فضا، دو اثر هنری آینه کاری بیانگر هویت مدرن شده شهر اصفهان است.

دیواره های پله های منتهی به سکو در این بخش با استفاده از شیشه رنگی سرخ با خطوط متقاطع نور که بر دینامیک حرکت در ایستگاه مترو تاکید می کند، پوشیده شده است. در سکوی ایستگاه که به صورت سکو طرفین کار شده است، دو اثر فرسک بتنی که حال و هوایی صنعتی دارد با تم مبتنی بر کارگر و زندگی صنعتی، وجه مشخصه ایستگاه را ایجاد کرده است.

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

حمل ونقل

مساحت زیربنا

12000 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1383-1384

کارفرما

سازمان قطارشهری اصفهان

گالری تصاویر