بلوار قایقرانی و حاشیه اروند صغیر

خلاصه پروژه

 • ” حاشیه رودخانه اروند کوچک فضایی است فعال با عملکرد گردشگری که با ترکیب هماهنگ عناصر طبیعی و مصنوع و ایجاد تنوع فضایی پاسخگوی حضورپذیری و تعاملات اجتماعی و اقتصادی در تمامی ساعات شبانه روز است و به واسطه زمینه سازی برای انجام فعالیت های متنوع گردشگری، سرزندگی و انعطاف پذیری آن تامین شده است. بلوار قایقرانی به عنوان یک خیابان شهری سرزنده و دروازه ورود به این فضای امن و ایمن، علاوه بر ایفای نقش در تامین نیازهای بافت مسکونی پیرامونی، در هماهنگی کامل ساختاری و فعالیتی با فضای گردشگری و تفریحی حاشیه اروند کوچک قرار دارد.”اهداف کلان
  • تجهیز محدوده پیرامونی رودخانه اروند کوچک به منظور تبدیل به قطب گردشگری منطقه
  • ارتقاء کیفیت های ساختاری و عملکردی بلوار قایقرانی به عنوان دروازه ورود به محدوده گردشگری
  • ارتقاء عملکردی محدوده در راستای تامین بخشی از نیازهای خدماتی ساکنین پیرامونی و حفظ سکونت در منطقه
  • افزایش حضورپذیری و تبدیل محدوده به یک فضای شهری سرزنده
  • ارتقاء سطح ایمنی و کاهش تهدیدات و خطرات محیطی
  • تامین درآمدهای حاصل از توسعه گردشگری و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی

   

   

اطلاعات پروژه

مطالعات GIS

وریا اصلانی

کاربری بنا

کاربری های شهری در مقیاس طراحی

مساحت زیربنا

1450هکتار

سال شروع و خاتمه

1391-1394

کارفرما

سازمان منطقه آزاد اروند

مسئول پروژه

سعید سادات نیا

مدیر پروژه و طراحی

امیرحسین صحرایی

همکاران طراحی شهرسازی

عصمت پای‌ کن

آواحسینی

وریا اصلانی

صدیقه حیدرنیا

فاطمه کریمی

طرح