بهسازی‌ونوسازی‌ بافت‌ فرسوده‌ گرگان،اسلام‌آباد

اطلاعات پروژه

گروه برداشت

مهرداد ادبی

یونس درزی

عسگر دشتی

مطالعات اجتماعی و اقتصادی

امیرحسین صحرایی

یاسر محسن پور

وریا اصلانی

مطالعات کالبدی محیطی

وریا اصلانی

صدیقه حیدرنیا

هستی واعظ

مطالعات GIS

وریا اصلانی

هستی واعظ

کاربری

مساحت زیربنا

23 هکتار

سال شروع و خاتمه

1385-1386

کارفرما

شهرداری گرگان

مسئول پروژه

سعید سادات نیا

مدیر پروژه

امیرحسین صحرایی

طرح