تالار مرکزی کرمان

خلاصه پروژه

تالار مرکزی فرهنگی شهر، حکم سمبل فرهنگ شهر را خواهد داشت، و تالار مرکزی شهر کرمان به عنوان مرکزی فرهنگی مهم شهر، نقش مهمی در بازنمایی هویت شهر دارد. بر این اساس در طراحی تالار تلاش شده که از نمادهای معماری مخصوص شهر کرمان استفاده شود. با توجه به فرم مورد نیاز برای تالار و اهمیت رنگ خاکی بناهای تاریخی با الهام از یخدان مویدی کرمان که بزرگترین یخچال شهر کرمان بوده است با همان فرم بالارونده و دیوارهای شکسته پیرامون یخچال، فرم کلی تالار شکل گرفته است که فضاهای مختلف تالارها، فضاهای پشتیبانی و اداری در آن جانمائی گردیده است.

فضاها با عملکرد اصلی-فضاهایی هستند که نقش اصلی را در این تالار برعهده گرفته و شامل فضاهایی با عملکرد به طور اختصاصی هستند. مانند سالن تئاتر، سالن همایش ها و اجرای موسیقی، سالن های نمایشگاهی، سالن های سمینار و … .

فضاهای عملکرد پشتیبانی- فضاهای اصلی داخل تالار که عملکرد صرف فرهنگی دارند به نوعی فضاهای مکمل به عملکردهای مختلف نیاز خواهند داشت. این فضاهای مکمل شامل سالن های تمرین تئاتر، سالن های مونتاژ و کارگاه و … می شود.

فضاهای با عملکرد اداری- این فضاها به امور اداره تالار مسئولین گرایش های مختلف هنری اختصاص می یابد. هر کدام از گرایش های هنری دارای مسئول و معاون بوده و فضاهایی نیز برای هماهنگی و تنظیم امور این گرایش ها در نظر گرفته خواهد شد.

فضاهای ارتباطی- ورودی ها، لابی، راهروهای ارتباطی، راه‌پله ها و تمام فضاهایی که دیگر فضاها را به نوعی مرتبط سازند، در این گروه قرار می گیرند.

فضاهایی با عملکرد خدماتی- این فضاها در حقیقت همان فضاهای عمومی هستند که برای خدمات رسانی های اولیه مردمی مورد نیاز خواهند بود. سرویس های بهداشتی، رستوران و کافی شاپ، فضاهای عمومی و … از جمله این فضاها خواهند بود.

برای محوطه خارجی، فضای سبز با تقسیم بندی مربع شکل در ترکیب با فضاهای حرکتی پیرامون و آبنمای ورودی تالار، فضای سرزنده و شاداب با کاربری فرهنگی ایجاد کرده است.

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

تالار مرکزی شهر

مساحت زیربنا

12.500 مترمربع در یک طبقه زیرسطحی و دو طبقه روی زمین

سال شروع و خاتمه

1391-1393

کارفرما

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

(دفتر طرح های عمرانی)

گالری تصاویر