صفادشت

خلاصه پروژه

با توجه به اهمیت تامین مسکن و سیاست‌های کلی دولتی در خصوص تامین مسکن با عنوان ” طرح اقدام ملی” و و توافقات انجام شده با استانداری تهران در منطقه صفادشت و موافقات کارگروه معماری و شهرسازی، قطعه زمینی به مساحت 95/41706 مترمربع جهت احداث واحدهای مسکونی در قالب طرح اقدام ملی برای احداث یک مجتمع مسکونی 1300 واحدی به همراه کاربری‌های مورد نیاز آموزشی و خدماتی اختصاص یافته است.

  • مساحت تقریبی توافق شده 22200 مترمربع سطح اشغال در طرح مسکونی و تجاری
  • تعداد کل واحدهای مسکونی برابر 1300 واحد در 6 طبقه با مساحت ناخالص کل 123000 مترمربع و پارکینگ و انباری در طبقات همکف و زیرزمین با مساحت ناخالص کل 45300 مترمربع
  • مساحت واحدهای مسکونی از 54 تا 120 مترمربع است.
  • مساحت ناخالص 20 واحد تجاری در طبقه همکف (بر خیابان اصلی) 1550 مترمربع و نیم طبقه تجاری با مساحت ناخالص 750 مترمربع
  • با توجه به نیاز تامین سرانه آموزشی، بایستی دو واحد آموزشی 15 کلاسه با مساحت مجموع حداقل 4000 مترمربع در مجموعه ساخته شده و تحویل آموزش و پرورش گردد.
  • با توجه به نیاز سرانه پارک و فضای سبز، بایستی حدود 4000 مترمربع فضای سبز در مجموعه ساخته شده و تحویل شهرداری گردد.
  • معابر داخلی مورد نیاز بایستی مطابق ضوابط و استانداردها طراحی و اجرا گردد.

بر این اساس و مطابق ضوابط مختلف طراحی شهری و سایه اندازی و تراکم، مجموعه مسکونی به همراه فضاهای آموزشی و خدماتی به مساحت 167640 مترمربع طراحی شده است که شامل   حدود 150000 مترمربع بلوک های مسکونی شامل 8 بلوک اصلی، 5300 مترمربع تجاری خالص و 5960 مترمربع آموزشی به همراه فضای سبز و معابر و دسترسی با حفظ ضوابط ایمنی و قانونی

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

مسکونی-تجاری

مساحت زیربنا

170/000 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1400

کارفرما

شرکت عمران آذرستان

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

همکاران طراحی معماری

مهدی زندپور

علیرضا شهامت نژاد

نازلر سیدی

مدل سه بعدی

طرح