طرح آماده سازی اراضی جزیره خارگ

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

اداری

مساحت زیربنا

140هکتار

سال شروع و خاتمه

1384-1386

کارفرما

 شرکت نفت ایران

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

همکاران طراحی معماری

فرزاد رستمی فر

حامد مهدوی

طرح