طرح تفصیلی اراضی اکبرآباد ونجف آباد

اطلاعات پروژه

کاربری

اراضی تفصیلی شهری

مساحت

350 هکتار

سال شروع و خاتمه

1388-1390

کارفرما

شهرداری یاسوج

مدیر پروژه

امیرحسین صحرایی

همکاران طراحی معماری

وریا اصلانی

یاسر محسن‌ پور

صدیقه حیدرنیا

طرح