طرح تفصیلی شهر یاسوج

خلاصه پروژه

مساحت محدوده مطالعاتي طرح تفصيلي شهر ياسوج، با اندکي تغيير نسبت به محدوده طرح جامع، به 1822 هکتار مي رسد.

اين محدوده با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي- فرهنگي، وضعيت توپوگرافي ولحاظ کردن لبه هاي جداکننده (خيابان هاي شرياني)، به 23 محله ودر سطحي بالاتر به 4 ناحيه تقسيم بندي شده است. نقشه شماره 1-113 چگونگي محله بندي وناحيه بندي شهر ياسوج را نشان مي دهد.

باتوجه به بررسي ميداني وشناختي که از نقاط مختلف شهر بدست آمد، موارد زير به عنوان طرح هاي موضعي اولويت دار پيشنهاد مي شود :

  • ساماندهي وبهبود بافت موجود درمحلات غربي شهر ياسوج (محله هاي 18، 19، 20 و23)
  • تکميل و اتمام بلوار درحال احداث امام خميني واتصال آن به خيابان شهيد قرني
  • تبديل اراضي کناري رودخانه بشار به پارک وفضاي سبز حاشيه اي
  • تعريض بخش شمالي خيابان جمهوري اسلامي
  • تبديل اراضي اطراف چشمه نباتي به يک پارک تفريحي وفضاي سبز حاشيه اي.

اطلاعات پروژه

مطالعات جغرافیایی و محیطی

علی کرم حسنی

مطالعات اجتماعی و جمعیتی

حسین سپهری راد

جعفر تقی نژاد

مطالعات ترافیک

فریدون دژدار

سید علی آرام

مسئول مطالعات و طراحی شهری

ناصر مشهدی زاده دهاقانی

امیرحسین صحرائی

محرم معنوی

آیه سادات نیا

سلیمان حسن زاده

یاسر محسن پور

شبنم برادران خسرو شاهی

قدیر رودگریان

مساحت

1800 هکتار 

سال شروع و خاتمه

1385

کارفرما

سازمان مسکن و شهرسازی استان کهگیلویه و بویر احمد

مسئول طرح

کیومرث کریمی

مدیر پروژه

محمد سالاری راد