طرح توسعه و عمران(جامع) تابناک

خلاصه پروژه

مطالعات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جدید تابناک به عنوان بخشی از فعالیت های بسترسازی در راستاي تحقق اهداف کلان آمايش سرزمين و توسعه سواحل جنوبي کشور از يک سو و پاسخ به نياز اسکان ماندگار و بهینه جمعيت مهاجر ناشی از استقرار فعاليت‌هاي صنعتي در منطقه لامرد و حوزه پیرامون آن همچون منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی (عسلویه) انجام شده است .

در مباحث اصلی مرتبط با موضوع احداث شهرهای جدید و یا چرایی ایجاد آنها از جمله دلایل ایجاد شهرهای جدید ، وجود پتانسیل های موجود در یک منطقه و ضرورت ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در آن منطقه و جذب جمعیت  عنوان شده است .

مطالعات امکان‌سنجي و مکان‌يابي شهر جديد تابناک در شهرستان لامرد واقع در جنوب استان فارس طی جلسه مورخه 16/11/1396 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است که متن مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به شرح ذیل است :

شورایعالي شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/11/96 خود مکانیابي احداث شهر جدید تابناك به ظرفیت جمعیتي 54 هزار نفر و وسعت 700 هکتار در شمال شهر لامرد را مورد بررسي قرار داد و با عنایت به صورتجلسه مورخ 26/6/1396 كمیته فني شورایعالي، ضمن تائید ضرورت احداث شهر جدید تابناك به منظور مدیریت استقرار جمعیت ناشي از اجرای طرح‌های صنعتي “انرژی بر” در شهرستان لامرد مقرر نمود ؛

طرح جامع شهر جدید با رعایت الزامات و ملاحظات محیط زیستي ، میراث فرهنگي و طبیعي ، توسعه و شکل گيری شهر بر مبنای حمل و نقل همگاني ، ظرفیت منابع آب و ظرفیت سکونتگاه‌های شهری و روستایي موجود با رصد میزان دقیق اشتغال محقق شده در طرح‌های صنعتي منطقه در چارچوب آئین نامه نحوه بررسي و تصویب طرح‌های توسعه و عمران تهیه و پس از اخذ مصوبات استاني به شورایعالي شهرسازی و معماری ارائه شود .

ضمناً هر گونه عملیات اجرائی در محدوده شهر جدید تابناک منوط به تحقق حداقل 30 درصد پيشرفت در عملیات اجرائی استقرار صنایع انرژی بر و شهرک صنعتی لامرد خواهد بود .

بر این اساس ، مطالعات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جدید تابناک با توجه به شروط ذکر شده در  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران انجام شده است .

اطلاعات پروژه

کارشناس تحلیل داده هاي مکانی (GIS) پروژه

هیوا محمود رش

کارشناس تحلیل داده هاي مکانی (GIS) پروژه

یوسف رضایی

مدیر پروژه و مسئول مطالعات برنامه ریزي شهري و منطقه اي

امیرحسین صحرایی

مسئول مطالعات حمل و نقل و ترافیک

فریدون دژدار

کارشناس مطالعات برنامه ریزي شهري و منطقه اي

سجاد ملایی

مسئول مطالعات طراحی شهري و معماري

عصمت پاي کن

کارشناس مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزي شهري

فضه بابادوست

کاربری

طرح توسعه و عمران

مساحت

700هکتار

سال شروع و خاتمه

1397-1399

کارفرما

شرکت عمران شهر جدید صدرا

مسئول پروژه و نظارت عالی پروژه

    سعید سادات نیا

مسئول مطالعات اقتصادي و اجتماعی و مشاور عالی پروژه

فریبرز رئیس دانا