طرح توسعه و عمران جنوب فارس

خلاصه پروژه

در طرح کالبدي ملي، کل کشور به 10 (ده) منطقه کالبدي تقسيم شده است. استان فارس يکي از اين ده منطقه است که محدوده تعريف شده آن منطبق بر مرزهاي سياسي استان است.

منطقه فارس (استان فارس) در جنوب غربي ايران واقع شده است. ناحيه جنوب فارس 36 درصد وسعت استان (منطقه فارس) را به خود اختصاص داده و در جنوب آن (منطقه فارس) واقع شده است. کوتاه ترين فاصله مستقيم مرز جنوبي اين ناحيه تا خليج فارس 5/4 کيلومتر است.

اهداف و اصول توسعه اقتصادي ناحيه :

در سطح کلان مهم ترين هدف و اصل در توسعه اقتصادي ناحيه برقراري ارتباط ميان زيرناحيه شمالي وجنوبي در تمامي ابعاد آن شامل زيرساخت ها (توسعه راه هاي شمالي- جنوبي و شرقي- غربي، توسعه بهينه بهره برداري از منابع آب و خاک و…)، بخش هاي سرمايه گذاري (صنايع تبديلي بخش کشاورزي و دامداري و…) توسعه منابع و معادن ناحيه به ويژه منابع گاز و… است که مي بايست در تکميل زنجيره توسعه اقتصادي با مناطق ونواحي اطراف (پارس جنوبي و شيراز و…) قرار گيرد. در سطح خرد نيز اهداف و اصول زير مي بايست جهت دهي به توسعه اقتصادي ناحيه را تعيين نمايد :

  • توسعه راه ها ناحيه با ديدگاه خروج آن از انزواي ارتباط ملي و منطقه اي
  • توسعه و ساماندهي فعاليت هاي کشاورزي با لحاظ محدوديت منابع آب و خاک
  • تغيير و تصحيح روش هاي آبياري
  • توسعه واحدهاي صنايع تبديلي بخش کشاورزي (زراعت، دامداري و باغداري)
  • احداث محور توسعه ناحيه از جنوب به سمت شمال
  • توسعه آموزش هاي فني وحرفه اي باتوجه به الزامات و گرايش هاي تخصصي فعاليت هاي مورد نياز ناحيه
  • توسعه فعاليت هاي بهره برداري از منابع گاز ناحيه و صنايع القايي آن.

اهداف و الگوی برنامه ريزي توسعه ناحيه و معيارهاي انتخاب الگو :

براساس معيارهاي ارزيابي و همچنين قوانين کشور الگوی برنامه ريزي پويا و منطبق با تدارک آستانه هاي جمعيتي مورد نياز  به عنوان الگوي برنامه ريزي ناحيه جنوب فارس تعيين شده است.

طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي توسعه و عمران ناحيه در زمینه های :

– بخش راه

– راه هاي ناحيه اي

– راه هاي روستايي

– بخش آب و فاضلاب شهري

– بخش آب روستايي

– بخش گاز

– بخش صنعت

– بخش خدمات

– آموزش عالي

– آموزش عمومي

– خانه هاي بهداشت

– منابع طبيعي و محيط زيست

– عمران شهري

– ميراث فرهنگي و گردشگري

اولويت بندي پيشنهادهاي طرح :

            در اولويت بندي و توجيه طرح هاي پيشنهادي توسعه و عمران ناحيه جنوب فارس طرح ها پيشنهادي به سه دسته اولويت هاي اول، دوم و اولويت سوم تقسيم شده اند. طرح هاي برآورد کننده نيازهاي اجتماعي دراولويت اول (آموزش، بهداشت، فرهنگ و ….) طرح هاي فراهم آورنده زمينه ها و بسترساز توسعه اولويت دوم (راه، آبرساني و…) و طرح هاي توسعه دهنده و فزاينده رشد اقتصادي و صنعتي ناحيه در اولويت سوم قرار گرفته اند.

اطلاعات پروژه

گروه مطالعات اجتماعی،اقتصادی،جمعیتی‌و‌فرهنگی

محمد سالاری راد

حسین سپهری راد

بهروز محمدی

محرم معنوی

احمد نصیری

آیه سادات نیا

گروه مطالعات ارتباطات،تاسیسات‌وتجهیزات زیربنایی

امیرحسین صحرایی

آیه سادات نیا

قدیر رودگریان

مدیر طراحی

امیرحسین صحرایی

مسئول دفتر مشاور در جنوب کشور

کیوان نریمانی

گروه مطالعات جغرافیایی،اقلیمی،منابع طبیعی‌وکشاورزی

نسرین دخت خطیبی

آیدین دژدار

سلیمان حسن زاده

حسین سپهری راد

علی کرم حسنی

احمد نصیری

کاربری

طرح توسعه و عمران

مساحت

44420 کیلومترمربع

سال شروع و خاتمه

1382-1386

کارفرما

سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس

مسئول پروژه

کیومرث کریمی

مدیر طرح

محمد سالاری راد

طرح