طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ سی‌سخت

اطلاعات پروژه

مطالعات اجتماعی و اقتصادی

محمد سالاری راد

یاسر محسن پور

احمد نصیری

مطالعات کالبدی و جغرافیایی

امیرحسین صحرایی

وریا اصلانی

محرم معنوی

مطالعات ترافیک

فریدون دژدار

وریا اصلانی

کاربری

اراضی شهری در قالب کاربری های طرح توسعه و عمران (جامع)

مساحت زیربنا

450 هکتار

سال شروع و خاتمه

1382-1386

کارفرما

سازمان مسکن و شهرسازی استان کهکیلویه و بویراحمد

مسئول پروژه

کیومرث کریمی

مدیر پروژه

امیرحسین صحرایی

همکاران طراحی معماری

وریا اصلانی

یاسر محسن پور

صدیقه حیدرنیا

هستی واعظ

فریدون دژدار

طرح