طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ یاسوج

خلاصه پروژه

شكل گيري وگسترش شهرها متأثر از دو عامل طبيعي وغيرطبيعي است. عامل اصلي ايجاد، رشد وتوسعه شهرياسوج ناشي از اداره سياسي است. بنيانگذاري رسمي شهرياسوج را  مي توان از سال 1343 دانست كه شهرداري آن از سال 1345 شروع به كار كرد. گسترش شهر ازاين به بعد به سمت غرب وجنوب غرب گرايش پيدا كرد ودرشمال شهر به دليل واقع شدن كوه هاي زاگرس وموانع طبيعي گسترش صورت نپذيرفته است. رشد سريع شهر كه ناشي از مهاجرت وافزايش طبيعي جمعيت است باعث گرديده كه طي سه دهه جمعيت شهر 70 برابر شود (سال 1345 تا 75). بهترين ومناسب ترين امكانات براي توسعه آتي شهر، درقسمت غرب وجود دارد. نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده بيانگر اين مطلب است كه ياسوج شهري است جديد كه اراده سياسي تأثيرگذارترين عامل بوده است. بنابراين ويژگي هاي زير براين شهرحاكم است :

 • نواحي شهر ارتباط ساختاري تقريبا” منسجمي با هم دارند.
 • ساخت وسازهاي جديد بر گسستگي شهر دامن زده است.
 • شهر علي رغم برخورداري از امكانات طبيعي فاقد كليت زيباشناختي وسيماي شهري مناسب است.
 • هسته هاي شهري اغلب متشكل از هسته هاي قديمي، اداري، روستايي و… است.
 • و … .
 • تعيين معيارها وضوابط مورد توجه درطرح ريزي كالبدي شهر

درطرح ريزي كالبدي شهر سعي شده تا معيارها وضوابطي چند مورد توجه قرارگيرد كه اهم آنها به قرار زير است.

 • توجه به بازار به عنوان هسته اوليه توسعه كالبدي شهر
 • اصل توجه به توزيع متعادل خدمات محله اي
 • توجه به توسعه كيفي واحدهاي مسكوني
 • اصلاح شبكه ارتباط داخلي درجهت دستيابي به نظام سلسله مراتبي نظام
 • اجراي سياست هاي توزيع ومتعادل جمعيت درنواحي مختلف
 • تدوين برنامه هاي منظم براي حفظ باغ ها وجلوگيري از تفكيك وساخت وساز با استفاده از قوانين موجود
 • تغيير كاربري گورستان هاي فاميلي موجود در شهر به فضاي سبز وتجمع هاي فوتي ها دريك گورستان.
 • تهيه طرح جامع براي ساماندهي فضاهاي تفريحي وتوريستي موجود درشهر واطراف آن وهمچنين اصلاح ساختار دسترسي به اين مكان ها.
 • طراحي الگوها باتوجه به ملاحظات خاص اقليمي شهر.

اطلاعات پروژه

مطالعات برنامه ریزی و طراحی شهری

ناصر مشهدی زاده دهاقانی

امیرحسین صحرائی

محرم معنوی

آیه سادات نیا

سلیمان حسن زاده

یاسر محسن پور

شبنم برادران خسروشاهی

قدیر رودگریان

گروه برداشت

آرش فرزندی

آلینه نظریان

سید محسن واعظی

بهروز رهبری

مازیار میرقوام الدین

محمد شفیعیان

محمد عمرانی

سید امیر مروجی

رمضان خدادادی

مطالعات جغرافیایی و محیطی

علی کرم حسنی

مطالعات اجتماعی و جمعیتی

حسین سپهری راد

جعفر تقی نژاد

مطالعات اقتصادی

فردین یزدانی

حسن دادگر

مطالعات ترافیک

فریدون دژدار

سیدعلی آرام

کاربری بنا

طرح توسعه و عمران

مساحت زیربنا

1800هکتار

سال شروع و خاتمه

1379-1382

کارفرما

سازمان مسکن و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

مدیر پروژه و طراحی

محمد سالاری راد

مسئول طرح

کیومرث کریمی

طرح