طرح جامع لامرد

خلاصه پروژه

وسعت شهرستان لامرد 6008 كيلومترمربع است. اين شهرستان ازشمال به شهرستان لار، از جنوب به استانهاي هرمزگان وبوشهر، ازشرق به استان هرمزگان وازغرب به استان بوشهرمحدود مي گردد. لامرد جنوبي ترين شهرستان فارس به شمارمي آيد كه نزديك ترين فاصله آن باخليج فارس، 7 كيلومتراست. اين شهرستان داراي 4 بخش و10 دهستان مي باشد كه عبارتنداز:

            – بخش مركزي شامل دهستان هاي خوزي، سيگار و وراوي

            – بخش مهر شامل دهستان هاي اسير، گله دار ومهر

            – بخش اشكنان شامل دهستان هاي اشكنان وكال

            – بخش علاء مرودشت شامل دهستان هاي علاء مرودشت وخيرگو

بخش اشكنان وبخش مهر ، به ترتيب بزرگ ترين وكوچكترين بخش هاي شهرستان را شامل مي شوند. اين شهرستان جمعاً داراي 304 آبادي است كه ازاين مجموع، 250 آبادي مسكوني و54 آبادي خالي ازسكنه مي باشد.

بابررسي هاي انجام شده در مورد نتايج بدست آمده از مطالعات وضع موجود شهر لامردوتحليل هاي مربوطه وهمچنين اصول ومعيارهاي تدوين شده، در نهايت سه الگوي رشد وتوسعه براي شهر لامرد پيشنهاد شد. الگوهاي مورد نظر در جلسه هماهنگي باحضور نماينده محترم سازمان مسكن وشهرسازي استان فارس، شهردار محترم لامرد وكارشناس محترم شهرداري لامرد ورئيس واعضاي محترم شوراي اسلامي شهر به بحث وتبادل نظر گذاشته شد ودر نهايت الگوي پيشنهادي شماره 3 براي رشد وگسترش وتوسعه شهر لامرد انتخاب شد ونظراتي در مورد تكميل آن اعلام گرديد كه توسط مشاور اعمال شد.

بر اساس الگوي پيشنهادي شماره 3 رشد وتوسعه، شهر لامرد به سه ناحيه عملكردي مركزي، شرقي وغربي تقسيم شده است ومحله هاي 36گانه به شرح زير در اين نواحي قرار گرفته اند :

در ناحيه عملكردي شرقي، محله هاي چاه قائدي، چاه رئيسي، چاه نوكه، كريم آباد، عباس آباد، محمد كمالي، قطب الدين وكنارك قــرار گرفته اند ونـــــاحيه عملكردي مركزي شـــــامل محله هاي قلعه ملا، تراكمه سفلي، قلعه اسد، كوشك، هيكلي، لامرد، شهرك وليعصر، تراكمه عليا، تل خنــــــــدق، خطيمي، حسن آباد خسروي، چــــاه حاجي محمد، اكبرآباد، چاه كمــــال وكهوران است. محله هاي خافي، زيارت، سورغال، چاه رئيسون، چاه نوعليا، چاه علي، آبشولي، قلعه رئيس محمد، چاه حاجي ابول، احمدآباد، حاجي آباد ومحمد شريفي در ناحيه عملكردي غربي قرار گرفته اند.

در اين الگو، در نواحي عملكردي شرقي وغربي، محله هاي همگن نزديك به هم به صورت محدوده هاي عملكردي ديده شده اند بدين صورت كه هر كدام از 2 ناحيه به 2 محدوده عملكردي تقسيم شده اند به عنوان مثال در ناحيه عملكردي شرقي محله هاي چاه قائدي وچاه رئيسي در يك محدوده عملكردي قرار گرفته اند.

هر كدام از ناحيه هاي عملكردي شرقي وغربي بر مبناي الگوي شماره 3 داراي يك مركز خدمات ناحيه اي مي باشند وبراي هر محدوده خدماتي نيز يك مركز خدمات محدوده در نظر گرفته شده است.

اطلاعات پروژه

کارشناس همکار

علی کرم حسنی

حسین سپهری راد

مسئول مطالعات و برنامه ریزی اقتصادی

محمد سالاری راد

کارشناس همکار

جعفر تقی نژاد

علی کرم حسینی

حسین سپهری راد

مهتاب ذوالقدر

مساحت

1750 هکتار

سال شروع و خاتمه

1380

کارفرما

سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس

مسئول طرح

کیومرث کریمی

مدیر پروژه و مسئول مطالعات و برنامه ریزی

ناصر مشهدی زاد

طرح