طرح ساماندهی میدان صادقیه

خلاصه پروژه

ميدان صادقيه

            اين ميدان در طرح جامع 1347 به عنوان يک تقاطع با پل هاي کم عرض بر روي مسيل پونک و در امتداد محورهاي موجود وقت و در منتهي اليه غرب خيابان ستارخان ديده شده و به مرور زمان و باتوجه به پهنه هاي مسکوني و خدماتي احداث شده در اطراف تقاطع حدود سال هاي 1358 به ساختار فرم فعلي شکل مي گيرد و در طرح جامع 1370 با وجود گسترش و توسعه واحدهاي تجاري وظيفه مرکزيت تجاري خدماتي و تبادل حرکتي غرب تهران به آن سپرده مي شود.

محورهاي ميدان صادقيه

            ميدان صادقيه از شمال به محور اشرفي اصفهاني از غرب به محور کاشاني از جنوب به محور محمد علي جناح و از شرق به محور ستارخان مرتبط است. اين محور اخير به عنوان يکي از محورهاي اصلي تشکيل دهنده شرقي غربي تهران مطرح است و عرض کم و تراکم
کاربري ها در منتهي اليه غربي و در جوار ميدان صادقيه از ويژگي هاي آن است.

            اولين محورهاي تأثيرگذار بر روي ميدان صادقيه عبارتند از بزرگراه جلال آل احمد- خيابان 20 متري آب- بلوار سعيد گلاب و بزرگراه کرج.

گزينه هاي پيشنهادي مهندسان مشاور آمود :

گزينه اول

            اين گزينه براساس تأمين حرکت عبوري بزرگراهي شمالي جنوبي و بالعکس در تراز 1- و بقيه حرکت هاي عبوري و گردشي تبادل سفري در تراز 0 ± ميدان صورت مي گيرد. شکل هندسي ميدان با فرمي کشيده و در جهت امتداد محور آيت ا… کاشاني است که ضلع شمال آن را کوچه گلستان يکم تشکيل مي دهد.

            در اين گزينه گودال باغچه هايي در تراز 1- در نظر گرفته شده که با هفت ورودي از اطراف ميدان امکان دسترسي به آن را ميسر مي سازد. حرکات پياده در اين شرايط در تراز 1- و با استفاده از پله و پله برقي و آسانسور انجام شده و براي دسترسي به محدوده شرقي و شمال شرقي ميدان حياط هايي در تراز 2- احداث مي شود که از اين طريق عبور پياده و دسترسي به محدوده شرقي ميدان امکان پذير شده و در آينده با احداث خط 8 متروي تهران مي تواند نقش ورودي مترو را برعهده داشته باشد.

            به علت طول زياد دو تونل ورودي شرقي و شمال شرقي که الزاما” بايد از زير تونل حرکت سريع شمالي جنوبي گذر کند و براي تأمين امنيت اجتماعي احداث واحدهاي تجاري در نظر گرفته شده است.

 

گزينه دوم

            اين گزينه بر پايه ساختار پيشنهادي معابر ميدان در طرح تفصيلي مناطق 2 و 5 يعني انطباق ضلع شمالي ميدان بر خيابان 20 متري آب و نيز براساس تفکيک حرکت هاي عبوري از حرکت هاي مقصدي پيشنهاد گرديده است.

            به اين ترتيب کليه حرکت هاي عبوري و گردشي در تراز 1- و در يک محوطه باز درختکاري شده و نيز حرکت هاي پياده و تبادل سفري در تراز 0 ± ميدان صورت
مي گيرد.

وجود باغچه هاي متعدد در ترازهاي 1- و 2- امکان تأمين بسياري از نيازهاي خدماتي ميدان را ميسر خواهد نمود. تنوع فضايي و امکان توزيع حرکات پياده در آرامش محدوده ميدان موثر خواهد بود و در آينده نيز با احداث خط 8 مترو اين حياط به عنوان ورودي ايستگاه نقش خواهد داشت.

            اين محوطه به وسيله 5 ورودي که در اطـــراف ميدان پيشنهاد گرديده امکان دسترسي را ميسر مي نمايد.

 گزينه سوم

اين گزينه به عنوان گزينه برتر همچون گزينه اول تأمين حـــرکت عبوري بزرگـــراهي شمالي جنوبي و بالعکس را در تراز 1- و بقيه حرکت هاي عبوري و گردشي و تبادل سفري را در تراز0  ± ميدان تأمين مي کند.

اختلاف اين گزينه با گزينه اول استفاده از خيابان 20 متري آب به عنوان ضلع شمالي ميدان است در اين حالت ميدان با بزرگ ترين ابعاد ممکن شکل گرفته و تداخل حرکتي به حداقل ممکن مي رسد.

در اين گزينه نيز چون گزينه هاي ديگـــر باغچه هائي در تـــراز 1- در نظر گرفته شده که حرکت هاي پياده را تأمين مي نمايد که براي تأمين امنيت اجتماعي واحدهاي تجاري خدماتي در اين تراز در نظر گرفته شده است.

رئوس اين گزينه که به تائيد هيئت سيويل سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران رسيده به قرار زير است :

  • ايجاد زيرگذر شمالي جنوبي براي تأمين حرکت هاي شرياني در تراز 1-
  • ايجاد حرکت هاي گردشي و تبادلي در تراز 0 ±
  • تغيير ساختار ميدان به منظور استفاده بهينه از حداکثر فضاي موجود
  • ايجاد گودال باغچه در وسط ميدان به منظور تأمين فضاهاي خدماتي رفاهي و فرهنگي مورد نياز ميدان در تراز 1- و 2-
  • تجهيز و توسعه ايستگاه هاي تبادل حرکتي واقع در شمال شرقي ميدان صادقيه و ايجاد دسترسي مستقيم در تراز 2- به گودال باغچه
  • ايجاد و توسعه ايستگاه هاي تبادل حرکتي در سطح ميدان
  • تبديل پلاک متروکه واقع در جنوب غربي ميدان به ايستگاه اتوبوسراني شرکت واحد و تاکسي هاي خطي

در ادامه مطالعات، موارد زير جهت ارتقاء کيفي طراحي ميدان به شرح زير مدنظر قرار گرفت :

1- تغيير مسير مسيل در ميدان صادقيه

2- تغيير مسير قسمتي از خط 6 مترو

3- تبديل زمين تعميرگاه شرکت هيوندا واقع در غرب ميدان

4- تبديل خيابان ستارخان به پياده‌ رو

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

تجاری فرهنگی

 

مساحت زیربنا

200/000 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1387

کارفرما

زیبا سازی شهر تهران

شهرداری تهران

مدیر پروژه و طراحی

کیومرث کریمی

همکاران طراحی معماری

مهدی زندپور

کاوه صابر