طرح ساماندهی میدان هفت تیر

خلاصه پروژه

طرح ساماندهی میدان هفت تیر کوتاه مدت

طرح ساماندهی میدان هفت تیر – کوتاه مدت به طور عمده شامل تغییرات هندسی جهت تصحیح مسیر حرکات سواره و پیاده شامل روان سازی حرکت سواره مکان یابی مناسب برای پایانه های اتوبوس، تاکسی و راهی در ارتباط با این پایانه ها، ایستگاه موجود خط 1 و ایستگاه در حال احداث خط 6 مترو و تامین ایمنی حرکات پیاده در دسترسی به آن ها و کاربری های موجود در بدنه میدان می‌باشد.

یکی از مهم ترین مشکلات موجود در این رابطه وجود اصلی ترین ورودی خط 1 مترو و فضای سبز میانی جنوب میدان و حرکات سواره در اطراف این فضای سبز می‌باشد که تداخل شدید حرکات سواره و پیاده و نابسامانی حرکات سواره شخصی و ایستگاه های تاکسی و اتوبوس در این محدوده می‌باشد.

دلیل اصلی این ناهنجاری ها و نابسامانی تغییراتی است که به عنوان راه حل های کوتاه مدت در اراضی متعلق به شهرداری و شرکت مترو در زمان احداث ایستگاه خط 1 مترو به وجود آورده و بدون این که هیچگونه مطالعه ای در مورد چگونگی آینده آن انجام شده باشد به همان صورت تا به امروز باقی مانده است.

اهم اقداماتی که به عنوان ساماندهی کوتاه مدت میدان در نظر گرفته شده است به شرح ذیل است:

الف) اصلاح مسیر حرکات سواره، تفکیک و تنظیم حرکات و زمان بندی حرکات تقاطعی با جدول، فضای سبز، خط کشی و چراغ های راهنمایی در این مرحله ورودی اصلی مترو داخل فضای اختصاصی پیاده قرار می‌گیرد و از تخلیه مسافرین در محوطه سواره رو جلوگیری می‌شود.

ب) افزایش عرض سطوح پیاده رو در حداکثر امکانی که در جداره های شرقی و غربی و جنوبی میدان وجود دارد.

ج) مکان یابی ایستگاه های تاکسی، راهی و اتوبوس و تغییر برخی مسیر ها در این ارتباط پیشنهاد تغییر کاربری زمین متعلق به شرکت برق منطقه ای و وزارت نیرو در ابتدای خیابان کریمخان زند می‌تواند مهم ترین تغییری باشد که نه تنها مکان مناسبی برای پایانه اتوبوس ها و راهی های منتهی به میدان می ‌باشد که در تراز های مثبت آن میتوان با احداث پارکینگ طبقاتی بخش عمده ای نیاز میدان به پارکینگ را تامین نمود و با استفاده از تراز های منفی آن ارتباط مستقیم پایانه را با ایستگاه های خط 1 و 6 مترو تامین نمود و بخش عمده ای از تبادل سفر های پیاده را از سطح میدان حذف نمود و البته انجام این تغییر نیاز به رایزنی و توافق با شرکت برق منطقه ای و وزارت نیرو و تصویب آن در کمیسیون ماده پنج شهر تهران دارد.

د) ایستگاه خط 6 تهران در عمق بیش از 25 متری سطح میدان در دست احداث است و مجوز احداث یک مجتمع تجاری سه طبقه در سطح میدان بر روی این ایستگاه و سه طبقه پارکینگ در فضای زیرین این مجتمع و بر روی سازه این ایستگاه صادر شده است.

دیگر پیشنهادی که می‌تواند در ارتقای کیفیت زندگی شهری در این میدان و ارتباط بین پایانه های اصلی وسایل حمل و نقل عمومی موثر باشد ایجاد نورگیر های حتی المقدور وسیعی است که تامین نور و هوای تازه را تا اعماق زمین امکان پذیر سازد و با ایجاد فضاهای خدماتی تجاری از یک طرف ایمنی فیزیکی و اجتماعی را فراهم سازد و از طرف دیگر با ارائه این خدمات در سطوح ارتباطی وسایل حمل و نقل عمومی از افزایش حجم حرکات پیاده در سطح میدان جلوگیری نمود.

در هر صورت احداث فضاهای ارتباطی خط 1 و 6 که معارض با اصول طرح ساماندهی (اصلاح هندسی) کوتاه مدت و بلند مدت می باشد می تواند از هم اکنون و در صورت موافقت شهرداری و شرکت مترو و بدون ارتباط با چگونگی نتایج طرح و مصوبات کمیسیون ماده پنج انجام شود.

طرح ساماندهی میدان هفت تیر- میان مدت

طرح ساماندهی میدان هفت تیر میان مدت شامل دو بخش است که بخش اول آن یعنی مطالعات ترافیکی در مورد نیاز، امکانپذیری و چگونگی احداث زیرگذر سواره شمال غرب پیشنهادی که می‌تواند از هم اکنون شروع شود تا نتایج آن در بخش دوم که بر اساس نتایج طرح موضوع های بند “ج” و “د” ذکر شده در طرح کوتاه مدت و چگونگی تصویب آن در کمیسیون ماده پنج به خصوص در احداث مجتمع های ارتباطی خط 1 و 6 مورد استفاده قرار گیرد.نقشه های پیوست چگونگی مراحل اجرای این بخش از طرح را در میان مدت مشخص می‌سازد.

طرح ساماندهی میدان هفت تیر بلند مدت

طرح ساماندهی میدان هفت تیر – بلندمدت شامل احداث زیرگذر سواره شمال – غرب و برخی اصلاحات جزئی خواهد بود، در واقع به یک موضوع بستگی دارد.

الف) نتایج مطالعات ترافیکی برای احداث زیرگذر  سواره شمال غرب میدان که لزوم و چگونگی اجرای آن را مشخص می سازد و این مطالعات جهت دستیابی سریع تر به نتیجه می تواند از هم اکنون شروع شود.

دستیابی سریع تر به نتیجه به دلیل آن است که بخشی از طرح های میان مدت در صورت حذف زیرگذر سواره شامل تغییراتی خواهد بود که با توجه به در دست انجام بودن عملیات اجرایی ایستگاه 6 و فصاهای ارتباطی آن با ایستگاه خط 1 زمان لازم برای انجام تغییرات قبل از تهیه طرح های نهایی اجرایی را فراهم خواهد نمود.

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

پلازای تفریحی فرهنگی و فضای شهری

مساحت زیربنا

12هکتار

سال شروع و خاتمه

1388-1390

کارفرما

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

مدیر پروژه و طراحی

کیومرث کریمی

همکاران طراحی معماری

بهروز محمدی

مهدی زندپور

مهسا معصومی

وحید آذرنژاد