طرح ساماندهی و طراحی بدنه بلوار وحدت

خلاصه پروژه

مسير حد فاصل ميدان 17 شهريور تا چهارراه مقدم، کلي واحد متشکل از سه گره اصلي (ميدان 17 شهريور، ميدان پنج راه و ميدان شهيد گمنام) و دو مسير (خيابان 17 شهريور و بولوار وحدت) که در قالب مديريت يکپارچه شهري و در افق ميان مدت 15 ساله، بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا(ع) را به بافت حاشيه اي شرق مشهد پيوند مي زند و بولواري امن، مفرح و روان را در مقياس ناحيه اي و حتي فراتر از آن در مقياس شهري جايگزين مسيري کمربندي و حاشيه اي مي سازد و زمينه را براي احياء بافت شرق مشهد فراهم مي آورد. اين بولوار ضمن حفظ نقش عبوري خود در سلسله مراتب معابر شهري، دروازه شرق مشهد بوده و در شأن حلقه پيراموني حرم مطهر امام رضا (ع) پذيراي شهروندان مشهدي و زائرين مي باشد و با تأکيد بر نزديکي به حرم مطهر و ارتباط پياده راهوار با آن، علاوه بر ساکنان بافت اطراف خود، به جذب مخاطب در سطح شهري و چه بسا ملي مي پردازد. بولوار مورد نظر با قبول نقش توأم تجاري- اداري- گردشگري- فراغتي- سبز تبديل به يک کانون پررونق شهري مي شود که ارتقاء و رشد اقتصادي بافت پيرامون خود و توان بخشي اجتماعي ساکنان اطراف را به همراه دارد و مي تواند جاذب سرمايه گذاري هاي خصوصي و مشارکت مردمي در تکميل سرمايه گذاري کلان شهرداري باشد. ارتفاء کيفي محيط و رفع ناهنجاري هاي آن از طريق مداخلات طراحي شهري و اصلاح و هماهنگ سازي طرح هاي فرادست، در زمينه هاي اختلاط و ترکيب مناسب کاربري ها در تمام طول مسير درسطح و در ارتفاع، ايجاد فيلتر کارکردي- کالبدي نفوذ پذير ميان مسير عبوري بولوار و بافت مسکوني، تجميع اراضي در لبه بلافصل بولوار و باز تعريف هماهنگ رابطه توده فضا در دو لبه مسير به صورت استقرار کوشکي ابنيه در اراضي درشت دانه، تهيه چارچوب فراگير و يکپارچه براي کالبد توده هاي مستقر در بدنه ها، تأمين زيرساخت هاي لازم، اصلاح مقاطع عرضي و انتظام بخشي ترافيکي و بهبود مقياس و محصوريت فضا، تقويت فضاي سبز و حضور عناصر طبيعي، امکانات تعاملات شهروندي و گذران اوقات فراغت و تأکيد بر نقاط نقش انگيز و لنگرگاهي، مسير حدفاصل ميدان 17 شهريور تا چهارراه مقدم را تبديل به بولواري پويا و مطلوب در پايتخت مذهبي ايران مي کند که نه تنها در ذهن شهرندان مشهدي، بلکه در ذهن زائران سراسر کشور نقش خاطره مي زند.

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

طراحی شهری

مساحت زیربنا

15 هکتار

سال شروع و خاتمه

1383-1385

کارفرما

شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

مدیر پروژه و طراحی

مروارید قاسمی

طرح