طرح منظر شهری شمال شرق پادگان جی

خلاصه پروژه

– موقعيت محدوده و ويژگي هاي موجود

محدوده مورد مطالعه به وسعت تقريبي 207000 مترمربع در منطقه 9 شهرداري تهران قرار گرفته و از شمال به خيابان هاشمي، از شرق به خيابان شهيدان (امتداد بزرگراه يادگار امام)، از جنوب به خيابان شهيد نيارکي (پادگان جي) و از غرب به کوچه برادران رضايي (امتداد خيابان 21 متري جي) محدود شده است. خيابان آيت الله دستغيب در نيمه جنوبي اين محدوده و به صورت شرقي- غربي خيابان شهيدان را به کوچه برادران رضايي پيوند مي دهد.جمعيت اين محدوده در سال 85 برابر 9889 نفر بوده است

– تحليل وضعيت مسائل و پتانسيل ها

  محدوده مورد مطالعه به سبب فرسودگي شديد با مسايل و معضلات متعددي روبرو است. فشردگي بيش از حد بافت، خطرات ناشي از حوادث غيرمترقبه مانند زلزله را تشديد کرده است. ناکافي بودن خدمات و فضاهاي خصوصي براي ساکنان سبب ايجاد مشکلات خانوادگي شده و وجود نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي از جمله اعتياد و توزيع مواد مخدر سرمايه گذاري را با محدوديت مواجه ساخته است. به دليل مهاجرت نيروي کار جوان از محله به ديگر مناطق، تراز مهاجرت منفي است. پايين بودن باسوادي، بالا بودن ميانگين سني ساکنين و مهاجرت افراد از محله به دليل شرايط اقتصادي از اهم مسايل اجتماعي محدوده است. عدم تفکيک شبکه عبوري از شبکه دسترسي و نبود سلسله مراتب شبکه ارتباطي موجب عدم کارايي مناسب شبکه گرديده اند. وجود انواع آلودگي هاي صوتي و بصري و سيماي شهري آشفته بر اين مسايل دامن زده است. ضمن اينکه وجود مالکيت هاي کوچک ومتعدد در املاک محدوده، پيشبرد طرح را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

     با اين وجود محدوده، قابليت ايجاد گذرهاي جديد و گسترش فعاليت هاي تجاري، توانمندسازي و درآمدزايي از طريق ايجاد لبه هاي تجاري فرا منطقه اي و جذب سرمايه گذاري هاي کلانشهري را دارد. احساس تعلق خاطر ساکنان به محدوده و آمادگي ذهني آنان براي نوسازي و بازسازي محله خود و عزم مسئولان براي رسيدگي به مشکلات آنان، اجراي طرح نوسازي را تسهيل خواهد کرد. همچنين خروج مراکز نظامي (پادگان جي) و تبديل آنها به خدمات موردنياز شهري و قيمت نسبتا پايين زمين در منطقه فرصت تامين کمبودهاي خدماتي محدوده را فراهم نموده است.

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

طرح تفصیلی

سال شروع و خاتمه

1386-1389

کارفرما

سازمان مشاور فنی- مهندسی شهر تهران

مسئول پروژه

سعید سادات نیا

مدیر پروژه و طراحی

عبدالعلی صرافت

همکاران طراحی

بهروز محمدی

صدیقه حیدرنیا

عبدالعلی صداقت

سلیمان حسن زاده

عصمت پای‌ کن

مدل سه بعدی