مجموعه فرهنگی طغرل

خلاصه پروژه

برج طغرل در دوران سلجوقی در شهرری احداث شده است. شهرری شهری باستانی در نزدیکی تهران که قدمتی در حدود 8000 سال دارد. به همین دلیل شهر دارای لایه های تاریخی (palimpsest) است. باستان شناسان در حال بررسی و کاوش پیرامون برج هستند. احتمال می دهند محوطه پیرامون برج زمانی در داخل شهر قرار داشته است. بنابراین در طراحی و سامان دهی محوطه، به امکان کاوش توسط باستان شناسان توجه شده است.

طرح ساختمان فرهنگی-خدماتی در محوطه برج در حال اجرا بود که با پروژه مواجه شدیم و چون مجموعه ساختمان بسیار است تا حدود زیادی موجب نادیده گرفتن برج طغرل شده است. به همین دلیل طراحی و یکپارچه سازی ضلع شرقی و غربی با مرکزیت قرار دادن برج در نظر گرفته شده است.

اطلاعات پروژه

محل

شهر ری

کاربری بنا

فرهنگی

مساحت زیربنا

عرصه شرقی و غربی: 41700مترمربع

اعیان: 30565 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1397

کارفرما

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

 

گالری تصاویر