مجموعه فرهنگی طغرل

خلاصه پروژه

برج طغرل در دوران سلجوقی در شهر ری احداث شده است. شهر ری شهری باستانی در نزدیکی تهران که قدمتی در حدود 8000 سال دارد. به همین دلیل شهر دارای لایه های تاریخی (palimpsest) است. باستان شناسان در حال بررسی و کاوش پیرامون برج هستند. احتمال می دهند محوطه پیرامون برج زمانی در داخل شهر قرار داشته است. بنابراین در طراحی و ساماندهی محوطه، به امکان کاوش توسط باستان شناسان توجه شده است.

طرح ساختمان فرهنگی- خدماتی در محوطه برج در حال اجرا بود که با پروژه مواجه شدیم و چون مجموعه ساختمان بسیار است تا حدود زیادی موجب نادیده گرفته شدن برج طغرل شده است. به همین دلیل طراحی و یکپارچه سازی ضلع شرقی و غربی با مرکزیت قرار دادن برج در نظر گرفته شده است.

اطلاعات پروژه

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

همکاران طراحی معماری

علی احمدی خطیر

 علیرضا شهامت نژاد

مشاوران پروژه

مهرازان 89-1376

پدیده صامت 92-1389

طرح گستر بندر 96-1392

آمود   تاکنون-1396

کاربری بنا

مجموعه فرهنگی

مساحت زیربنا

عرصه شرقی و غربی: 41700 مترمربع

اعیان: 30565 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1396-در دست اجرا

کارفرما

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

مدل سه بعدی

طرح