مجموعه مسکونی سپاه منطقه 22

خلاصه پروژه

پروژه فاز 3 اتحادیه

بر اساس توافق ایجاد شده با تعاونی مسکن سپاه استان تهران، پروژه فاز 3 اتحادیه در زمین‌های شهرک راه‌آهن، 18 متری قائم، سروستان دهم در 4 قطعه زمین به صورت بلوک‌های 21 طبقه که هریک 72  واحد را تامین می‌کرد طراحی و ساخته شده است.موقعیت پروژه در منطقه 22 به عنوان محدوده توسعه شهر و نیز تعاونی مسکن، امکانات و محدودیت‌هایی برای پروژه ایجاد می‌کرد که تلاش شد با ایجاد بازی فرمی از یک ساختمان صرف به فضایی انسانی با تامین آسایش ساکنین اندیشیده شود.

منطقه 22 ، دارای ویژگی هایی است که از بسیاری دیدگاه ها آن را کاملا متمایز می‌سازد.این موضوعات علی الخصوص در چند سال اخیر هنگام برنامه ریزی،طراحی،بررسی یا اجرای طرح ها همواره مد نظر مدیریت شهری قرار داشته است.مدیریت جمعیت ساکن و شناور منطقه در سال های آتی، حریم منطقه از شمال و غرب، موضوعاتی مهم تلقی می‌گردند.

جایگاه منطقه 22 در سازمان فضایی پیشنهادی طرح جامع به منظور تمرکز زدایی از مرکز شهر و تعدیل نظام شعاعی در ساختار فعلی شهر، با پالایش مرکز اصلی آن و افزایش چشم‌گیر سهم نظام شبکه‌ای در ساختار شهر با توزیع مرکزیت و استقرار نظام سلسله مراتبی مطلوب، شبکه ای از مراکز در سطوح و مقیاس مختلف برای تهران و تا افق طرح، سامان یافته و تجهیز می‌شوند.

بر این اساس مجتمع های مسکونی برای جمعیتی معادل 500 هزار نفر در این منطقه پیش بینی شده که پروژه تعاونی مسکن فاز3 اتحادیه نیز در زمینه این توسعه منطقه طراحی شده است.

اطلاعات پروژه

سازه

مهندسین مشاور آمود

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

مهندسین مشاور آمود

کاربری بنا

مسکونی

مساحت زیربنا

40/000 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1380-1382

کارفرما

شهرداری منطقه22

مدیر پروژه و طراحی

علی اصغری

مدل سه بعدی

طرح