مرکز تجاری مترو تهران

خلاصه پروژه

کالبد پروژه مرکز تجاری مترو تهران براساس تئوری شهرسازی، توسعه برمبنای حمل و نقل ریلی شهری TOD شکل گرفته است.

مرکز تجاری متروی تهران با عنوان کریدور امن مترو، به عنوان نخستین مجتمع ایستگاهی ایران در ایستگاه متروی توپخانه (امام خمینی) و زیرزمین اراضی مربوط به قورخانه(اسلحه سازی قدیم تهران) در زمینی به مساحت 7000 مترمربع یا سطح اشغال 3650 مترمربع و در 5 طبقه ساخته شده است. این مجتمع در شمال کوچه قورخانه تهران و جنوب ایستگاه مترو قرار گرفته است. ورودی اصلی آن در کوچه قورخانه و جنب ایستگاه اتوبوس قورخانه قرار دارد. ضمن اینکه دسترسی آن از مترو به طور مستقیم از طریق گالری دسترسی ورودی خیام ایستگاه متروی امام خمینی در طبقه همکف میسر شده و به وسیله یک پل فلزی و پله صورت می گیرد و دسترسی دیگر آن از طریق پارک آتش نشان که بر روی بام ایستگاه قرار دارد و توسط یک پل فلزی موازی پل زیرین به طبقه اول مجتمع صورت می گیرد. ضمن اینکه در زیرزمین دوم در جنوب امکان ایجاد یک دسترسی زیرزمینی از زیر خیابان ارک تا بازار بزرگ تهران وجود دارد.

در طبقه دوم با توجه به محدودیت ارتفاع، ساختمان در جنوب عقب نشسته و به همراه بخش فودکورت داخلی، امکان ایجاد یک فضای خارجی نشیمن مناسب را برای مشتریان فودکورت ایجاد نموده است.

به علت تامین یک کریدور امن در مترو که امکان دسترسی مسافران را به جنوب و به سمت بازار مهیا کند، فضای اصلی میانی از طبقه همکف تا طبقه دوم با عرض زیاد و به صورت ووید با نورگیر شیشه ای در نظر گرفته شده که فضای دلبازی را به همراه ویندوشاپینگ برای مسافران آماده کند. همچنین پله های برقی که تجهیزات داخلی آن نمایان بوده به عنوان یک عنصر هایتک که ارتباط ماهوی مجموعه را با مترو تشدید می کند پیش بینی شده است که پل فلزی هایتک ارتباطی با مترو را تکمیل می کند. عنصر دیگر در این زمینه دودکش موتورخانه است که بر روی بام به صورت یک عنصر با سازه لوله ای مثلثی شکل مستحکم شده است.

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

حمل ونقل

مساحت زیربنا

7000 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1389

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه

گالری تصاویر