مطالعات امکان‌سنجی،مکان‌یابی و طراحی اولیه شهرجدید تابناک

خلاصه پروژه

مطالعات امکان‌سنجي ايجاد شهر جديد در منطقه لارستان

مطالعات امکان‌سنجي و مکان‌يابي شهر جديد تابناک در منطقه لارستان در جنوب استان فارس در راستاي تحقق بخشي از اهداف کلان آمايش سرزمين و توسعه سواحل جنوبي کشور از يک سو و پاسخ به نياز اسکان ماندگار و بهینه سرریز جمعيت فعاليت‌هاي صنعتي در شهرستان لامرد انجام شده است.

در مطالعات اولين طرح آمايش سرزمين در سال 1353 (مطالعات ستيران) ضعف ساختارهاي محيطي و عدم بهره‌برداري از منابع و همچنين خلاء جمعيتي، فعاليتي و ارتباطي، مهمترين تهديد سرزمين در رابطه با محدوده مطالعاتي تشخيص داده شده است.

بر اين اساس از جمله مهمترين زمينه‌هاي برنامه‌ريزي و سياست ‌گذاري فضايي- فعاليتي در رابطه با اين منطقه در طرح آمایش سال 1353، اولويت‌دهي به احداث مجتمع‌هاي صنعتي بر پايه اصلي انرژي، تکنولوژي و سرمايه و مواد اوليه وارداتي، سياست تشويق آگاهانه مهاجرت به اين مناطق و تامين نيروي انساني صنايع از خارج از منطقه و تقدم اهميت استراتژيک آن بر اهميت اقتصادي و سود محور عنوان شده است.

پيگيري و ارائه زمينه‌هاي سياست‌گذاری با دیدگاه مذکور در مطالعات آمايش سرزمين سال 1383 و همچنين طرح‌هاي ناحيه‌اي همچون طرح توسعه و عمران ناحيه جنوب فارس و طرح آمايش مناطق تاثيرپذير از انرژي پارس جنوبي نيز انجام شده است.

اکنون پس از گذشت چهار دهه از اولين توصيه‌هاي آمايشي در رابطه با سواحل جنوب کشور و بوِيژه جنوب استان فارس و حوزه‌هاي پيرامون آن، منطقه ويژه صنايع انرژي بر لامرد و شهرک صنعتي انرژي‌بر لامرد به ترتيب در زميني به مساحت 8500 هکتار و 1100 هکتار با زمنيه استقرار طيف وسيعي از صنايع مادر همچون فولاد، پتروشيمي، آلومينيوم، نيروگاه، منيزيم، آلومينا و … در حال احداث هستند.

با توجه به سياست‌گذاري‌هاي انجام شده در رابطه با حجم توليدات صنعتي اين محدوده‌ها، پيش بيني شده که در صورت تکميل و بهره‌برداري از صنايع در برنامه احداث، زمينه اشتغال جمعيتي در حدود 180 هزار نفر (مجموع اشتغال مستقيم و تبعي) در منطقه فراهم آيد.

بر اين اساس و با توجه به تعداد جمعيت شاغل مستقيم و تبعي صنايع، پنج شهرستان (لامرد، مهر، لارستان، گراش و خنج) به عنوان حوزه نفوذ مستقيم تامين جمعيت شاغل صنايع در نظر گرفته شده است.

بررسي‌هاي انجام شده در رابطه با ساختار جمعيتي و فعاليتي شهرستان‌هاي واقع در حوزه نفوذ مستقيم صنايع انرژي بر که با فرض اشتغال کامل جمعيت بيکار و جوياي کار اين شهرستان‌ها در صنايع انرژي ‌بر و همچنين اسکان حداکثر جمعيت مهاجر در شهرها و روستا – شهرهاي     شهرستان هاي لامرد  و مهر و بويژه اسکان جمعيت‌ مهاجر در شهرهاي لامرد، مهر، اشکنان و گله‌دار به نتيجه رسيده است، نشان از آن دارد که در افق بلندمدت مي‌بايست برنامه‌ريزي براي اسکان سریز  جمعيتی مابین 90000 نفر تا 117000 نفر در دستورکار قرار گيرد.

 با اين ديدگاه، مطالعات امکان‌سنجي و مکان‌يابي شهر جديد تابناک در شهرستان لامرد، منجر به انتخاب محدوده‌اي به وسعت 700 هکتار در اراضي ملي در شمال غربي شهر در فاصله مناسب از سايت صنايع انرژي‌بر و شهر لامرد شده است.

از جمله مزاياي موقعيت محدوده انتخاب شده، قرار‌گيري در جهت عکس وزش بادهاي غالب منطقه در رابطه با صنايع انرژي‌بر، فاصله مناسب از سايت صنایع انرژي‌بر، وسعت مناسب، قابليت افزايش محدوده، شيب مناسب، دسترسي به تاسيسات زيربنايي همچون خطوط انتقال انرژي‌ و آب، دسترسي به راه‌هاي اصلي و فرودگاه و نيز در آينده دسترسي به خطوط ريلي و … است.

اطلاعات پروژه

کارشناس تحلیل داده هاي مکانی (GIS) پروژه

هیوا محمود رش

کارشناس تحلیل داده هاي مکانی (GIS) پروژه

یوسف رضایی

مدیر پروژه و مسئول مطالعات برنامه ریزي شهري و منطقه اي

امیرحسین صحرایی

مسئول مطالعات حمل و نقل و ترافیک

فریدون دژدار

کارشناس مطالعات برنامه ریزي شهري و منطقه اي

سجاد ملایی

مسئول مطالعات طراحی شهري و معماري

عصمت پاي کن

کارشناس مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزي شهري

فضه بابادوست

سال شروع و خاتمه

1394-1396

کارفرما

شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

مسئول پروژه و نظارت عالی پروژه

    سعید سادات نیا

مسئول مطالعات اقتصادي و اجتماعی و مشاور عالی پروژه

فریبرز رئیس دانا