ابن بطوطه چیتگر

خلاصه پروژه

مجموعه تجاری -خدماتی ابن بطوطه پارس

این پروژه در دو قطعه زمين به مساحت تقریبی 8200 متر مربع، درمنطقه 22 تهران و مجاورت پارک چیتگر قرار دارد. قرارگیری این زمین در کنار پارک جنگلی و بین دو بزرگراه شرقي- غربي “شهيد همت” و”آيت اله حکيم” وهمچنين بزرگراه کمربندي آزادگان به آن اهمیت ویژه‌ای داده است.

در انطباق شاخص هاي شهرسازانه با ميزان تراکم مصوب به منظور دستيابي به يک توده حجمي قابل قبول، به ناگزير مي بايست از حجم ساختمان به صورتي تدريجي کاسته مي شد. به همين لحاظ در يک تمهيد زيباشناسانه بخشي از ساختمان فقط در دو طبقه و بخشي در 14 طبقه طراحي شده است. به اين ترتيب ساختماني با سطح اشغال در حدود 60 درصد مساحت کل در يک پلاتفرم 2 طبقه (از همکف) و يک برج 14 طبقه که برروي پلاتفرم پيش گفته واقع شده است، انتخاب گرديده ضمن آن در طبقات مياني 14 طبقه ودر بخش مربوط به رستوران، حجم شکافته شده و سبک تر شده و دید مستقیمی را به فضای جنگلی پیرامون گشوده است.

– عملکردها :

          کاربري تجاري در طبقات همکف و اول (پلاتفرم) پیش‌بینی شده است، اين جانمائي از يک سو به سبب ضرورت هاي تخليه وبارگيري که نيازمند سرعت عمل بيشتر واز سوي ديگر به منظور سهولت دسترسي مشتريان به اين کاربري است. تراکم عمده کاربري تجاري در طبقات همکف و اول است.

  • بخشي از زيرزمين 1- به کاربري فرهنگي اختصاص يافته وبخشي نيز براي آشپزخانه رستوران به کاررفته وبقيه به صورت پارکينگ عمل خواهد نمود.
  • بخشي از طبقه دوم، لابي ورودي اداري بوده و بقيه به کاربري ورزشي تفريحي اختصاص يافته که ورودي مجزا دارد. دراين طبقه به علت حالت تقسيم پلاتفرم، جداسازي هاي ورودي ورزشي واداري راحت تر خواهد بود. طبقه سوم نيز به کاربري ورزشي- تفريحي اختصاص يافته است.
  • خدمات پذيرايي شامل رستوران هاي مختلف نيز در يک طبقه که در حجم شکافته شده قرار گرفته ودسترسي عمودي مجزا دارد.
  • طبقات بالا براي کاربري هاي اداري، جانمائي شده است. بهتر است در بهره برداري نهائي از پروژه، بخش متناسبي که درحدود 3 طبقه را شامل مي شود به کاربري مسکوني تخصيص داده شود. مسئله اخيرالذکر در طراحي فاز يک و دو مجتمع، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين در سه طبقه آخر که در حجم کل عقب نشسته با حياط هاي اختصاصي که حجم را سبک تر مي کند، کاربري مسکوني پيش بيني گردیده است.
  • باتوجه به مجموعه کاربري هاي طرح وحجم وارتفاع ساختمان، تعداد پارکينگ هاي مورد نياز در بهره برداري نهائي بالغ بر 570 واحد خواهد بود که به اين منظور طبقات 1-، 2- و3- مجتمع با مساحتي بالغ بر 21558 مترمربع به اين عملکرد تخصيص يافته است، اما مساحت مذکور علاوه بر تعداد پارکينگ هاي مورد نياز مي تواند 260 واحد پارکينگ ديگر نيز به دست دهد. از پارکينگ هاي اخيرالذکر به صورت انتفاعي بهره برداري خواهد شد.
  • راه هاي ارتباطي افقي وعمودي، سرسراها، فضاهاي توقف ومکث، فضاهاي تأسيساتي وسرويس هاي بهداشتي، متناسبا” در تمام طبقات جانمايي شده است.

طراحی

      در طرح يک پلاتفرم وسيع به ابعاد 150×65 متر در دو طبقه پيش بيني شده است که در بخش غربي آن، يک گشايش با پلکان ورودي پيش بيني شده ويک حياط مرکزي نيز در داخل حجم پيش بيني شده است. بدین ترتیب ضمن ایجاد کیفیت مناسب فضایی و تفکیک عملکردی تجاری با طبقات اداری، دسترسی طبقات فوقانی به صورت مستقیم از سطح خیابان به حیاط طبقه دوم و دسترسی عمودی طبقات فوقانی تامین شده است. يک برج 14 طبقه، از طبقه دوم به بعد، حجم بالايي ساختمان را تشکيل داده است.

کاربري عمده طبقات همکف و اول، تجاري است اما لابي ورودي کاربري مسکونی و فرهنگي در طبقه همکف قرار گرفته اند که این کابري فرهنگي تا طبقه زيرزمين 1- امتداد یافته است. ضمن اين که کاربري هاي مسکوني از طريق طبقه دوم و از روي سطح سکو مانند نيز قابل دسترسي هستند.

طبقات دوم و سوم به کاربري ورزشي- تفريحي اختصاص يافته ضمن اين که لابي ورودي طبقات اداري نيز در طبقه دوم قرار گرفته است.

از طبقه چهارم تا طبقه هشتم، 5 طبقه اداري قرار گرفته که در طبقات پنجم تا ششم يک حياط مرکزي دارد که در حجم يک شکاف ايجاد مي کند.

در طبقه نهم ساختمان يک رستوران پيش بيني گرديده که يک حياط وسيع به عنوان رستوران روباز دارد که دو طبقه ارتفاع دارد. طبقه دهم به صورت يک نيم طبقه اداري با يک حياط بوده و 3 طبقه برروي آن نيز تا طبقه 13 به صورت اداري مي باشد.

طبقات 14 و 15 نيز به صورت واحدهاي مسکوني با حياط مي باشد که در بالاي حجم قرار گرفته است. در طبقات اداري نيز امکان دسترسي از واحدهاي مسکوني بالايي به صورت کنترل شده وجود دارد که به علت خدمات رساني اين دو کاربري به هم مي باشد. ضمن اين که يک طبقه به واحدهاي مسکوني اضافه شده و واحدهاي مسکوني داراي حياط هاي مجزا شده اند.

از طبقات 1-، 2-، 3- و 4- به عنوان پارکينگ استفاده مي شود. ضمن اين که در طبقه 1-، بخشي از خدمات آشپزخانه و رستوران وکاربري هاي فرهنگي، پيش بيني گرديده است.

اطلاعات پروژه

سازه

مهندسین مشاور آمود

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

مهندسین مشاور آمود

کاربری بنا

اداری-تجاری-خدماتی

مساحت زیربنا

75000 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1386-1387

کارفرما

پاکتچیان

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

همکاران طراحی معماری

فرزاد رستمی فر

مهدی زندپور

فرزاد فلسفی

مدل سه بعدی

طرح

گالری تصاویر