ایستگاه عمان سامانی (S2)

خلاصه پروژه

ایستگاه زیرزمینی مهدیه درمسیر خط غرب – شمال شرق مترو اصفهان(خط 2) قرار داشته و در مسیرخط شمال شرقی نیز به عنوان چهارمین ایستگاه و یا به عبارتی ایستگاه میانی محسوب می شود.

این ایستگاه در امتداد خیابان زینبیه ، بین پارک لاله و میدان عاشق اصفهانی و در مجاورت خیابان مهدیه قرار گرفته است.

 ارتفاع متوسط روی زمین در مرکز ایستگاه 1562/78+ متر و تراز روی ریل خط درون شهری ، 1533/48+ متر یعنی در عمق متوسط 29/30  متری از سطح خیابان می باشد.

با توجه به روش اجرای ایستگاه به صورت زیرزمینی، بایستی راهکار لازم برای اجتناب از حرکت بیش از حد مسافران در طرح معماری در نظر گرفته شود. در این خصوص،زمین خالی ضلع شرقی ایستگاه به عنوان بخشی از حرکت مداوم  مسافران در مسیر از فضای شهری روزمینی، به فضای شهری زیرزمینی درنظرگرفته شد که از طریق آن، مسافران به طور مستقیم و بدون کمترین مسیر حرکتی  به سطح سکو دسترسی پیدا کنند.

اجرای این ایستگاه برای اولین بار در شهر اصفهان به روش کاملا زیرزمینی بدون مشکلات در سطح  و به روش شمع و ریب با دهانه 25 متر بدون ستون اجرا شده است

اطلاعات پروژه

گرافیک

فرزاد گلخوش

اجرا

شرکت آب و خاک

نظارت

مهندسین مشاور آمود

مهدی روح الامین

محمد نیک نشان

سازه

علیرضا جلیلوند

آرش جلیلوند

محمد احمدزاده

تاسیسات الکتریکی

 آرمین آیرملویی زاده

تاسیسات مکانیکی

 ایمان امامی صفت

کاربری بنا

حمل ونقل

مساحت زیربنا

12000 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1395-در دست اجرا

کارفرما

سازمان قطارشهری اصفهان

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

همکاران طراحی معماری

فرزاد رستمی فر

مهدی زندپور

پریا صالحی

سارا  طی

مدل سه بعدی

طرح