باغ موزه بانک مرکزی

خلاصه پروژه

پروژه موزه جواهرات و گنجینه بانک مرکزی ، یک مجموعه در 9 بلوک مربع شکل بود که 4 بلوک مربوط به  گنجینه برای تکمیل طراحی به مناقصه گذاشته شد و مشاور آمود به عنوان بخش طراحی به همراه شرکت عمران آذرستان در مناقصه اجرا شرکت کرد.طرح پیشنهادی به عنوان یکی از سه طرح برگزیده نهایی با بیشترین امتیاز فنی طراحی قرار داشته است.

در ابتدا سناریوی موزه به عنوان پایه طراحی مورد مطالعه قرار گرفت. در این سناریو ، بخش های پول و سکه ، بخش بانکداری اسلامی ایران  ، بخش آثار هنری و نیز سناریوی بخش گنجینه جواهرات ملی پیش بینی گردیده است.باتوجه به تاثیر مطالعات در طراحی ، برنامه ریزی ، موزه گرافی و روایت جهت ایجاد خط مشی منسجم در بیان موزه و ایجاد وحدت موضوعی و تبدیل موضوع به بیان نمایشی و تعیین خط روایت موزه تعریف گردیده است.

در مورد این پروژه خاص ، آثار به صورت زیر طبقه بندی شده و براساس آن سناریوی طراحی انجام شد.

-گنجینه جواهرات تاریخی

-گنجینه هنری

-گنجینه هدایا(داخلی و خارجی)

-مجموعه سکه و پول

-مجموعه تاریخ بانکداری در ایران

و بر اساس نحوه سیرکولاسیون و روایت دیداری موزه بر مبنای تکنولوژی روز و سیستم های تعاملی و مولتی مدیا پیش بینی گردید. برای هریک از تقسیم بندی ها نیز براساس تعریف و هویت آن طرح خاصی مد نظر گرفته شده که بتواند جاذبه لازم را برای بازدیدکنندگان فراهم نماید. با توجه به تراز های مختلف موزه که به صورت زیرزمینی طراحی شده ، از ورودی آن که در تراز همکف است به همراه فضای سبز ورودی  که یک محور عمودی بر سایت بود بازنگری طرح انجام گرفت تا با ایجاد یک ورودی شاخص برای موزه ، نسبت به سایر فضاها ، دعوت کنندگی ورودی به خوبی تعریف شود.

یک رمپ دایره ای شکل بتنی ، سیرکولاسیون دیداری را ایجاد نموده که از تراز بالا تا پایین امتداد می یابد.

در نهایت مخاطبین پس از دیدن سالن های موزه و طی مسیر برگشت ، با همان روندی که وارد تاریخ شده بودند ، با همان ریتم به فضای سالن خروجی هدایت می شوند.

اطلاعات پروژه

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

سازه

دانیال رضایی نیک

تاسیسات مکانیکی

حسین منفرد اصل

تاسیسات الکتریکی

فرزاد قلوبی

کاربری بنا

اداری

مساحت زیربنا

مترمربع150/000

سال شروع و خاتمه

1396-1397

کارفرما

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

همکاران طراحی معماری

فرزاد رستمی فر

علیرضا شهامت نژاد

نازلر سیدی

قادر باقرپور

دنیز ابراهیمی

رضا صفری

کوروش کبیر

مدل سه بعدی

طرح