خانه شهر

خلاصه پروژه

زمان نه می گذرد و نه صدائی دارد. آنکه می گذرد، ما هستیم و آنچه صدا می دهد ساعتمان است. این گفته “گوردر” رو ساعت نصب شده روی بدنه شرقی برج مرکزی بانک سپه در میدان توپخانه نیز گواهی می دهد، گواهی این واقعیت که ما سالهاست شهرمان را به صورت ناپایداری توسعه داده ایم و یا بهتر بگوییم توسعه نداده ایم. پنجاه سال است که با تخریب ساختمان بلدیه در ضلع شمالی میدان امام خمینی دیگر میدانی وجود ندارد.

  • حفاظت، مرمت و بازسازی ابنیه و بافت های تاریخی خود به تنهایی اقدامی توسعه ایی است به صورت پایدار، محرک و تکرار ناپذیر.

یکی از مصادیق این فرض بدون تردید اقدام کیفیت طلبانه شهرداری تهران برای بازسازی و ارتقاء کیفی میدان امام خمینی است، میدانی با دو دوره تاریخی شاخص و یک دوره طولانی ناپایدار و غیر شاخص. “دوره ناپایداری به مدت حدود پنجاه سال”

خانه شهر مکان رویداد تعامل مردم و مدیریت شهری در قالب کارکردهای غیرانتفاعی و غیر اداری است.

غیرانتفاعی و غیراداری نظیر فضای اجتماعات، نگارخانه ها و فضاهایی رویداد محور، مانند تحولات اجتماعی معاصر با سرفصل های اجتماعی، آئینی و هنری.

(علاوه بر آن با توجه به دسترسی مستقیم از شبکه، مترو عمارتی است با مقیاس شهری و فرامنطقه ای)

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

فرهنگی

مساحت زیربنا

18000 مترمربع در دو طبقه زیر سطحی و دو طبقه روی زمین

سال شروع و خاتمه

1394-اکنون

کارفرما

شهرداری تهران

سازمان زیبا سازی شهرداری تهران

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

گالری تصاویر