طراحی شهری میدان شورا اصفهان

خلاصه پروژه

محور چهارباغ اصفهان به عنوان یکی از قدیمی ترین محورهای شهری دنیا با نقش تفرجگاهی و پویایی که در    اصفهان دوره صفوی ایفا می کرده در نهایت به سی وسه پل و رودخانه زاینده رود متصل می گردد. با گذر از سی و سه پل و شروع چهارباغ بالا اتصال شهر قدیم وشهر جدید و محله های ارمنی نشین جلفا صورت می پذیرد. اتصال سی و سه پل به چهارباغ  بالا نیاز به فضا و پلازای درخور  و متناسب با سی و سه پل دارد.

این امکان در اسناد شهرداری اصفهان  با نام میدان شورا شناخته می شود. در واقع این میدان نقش گلوگاه  و اتصال فضای شهری را ایفا می کند.  لذا ارتقا کیفی این فضای مفصل و طراحی بدنه ها ، کف و فضای منفی آن  که منجر به ایجاد پلازایی شهری با رویداد های اجتماعی مناسب شود و در واقع جلوخانی برای سی و سه به سمت جنوب ایجاد کند  بسیار ضروری است.

در طراحی جلوخان سی و سه پل به سمت شمال یا همان میدان شورا  با استفاده از آرام سازی حرکت سواره با کفسازی متناسب و استفاده از مبلمان ، نورپردازی  و عناصر طراحی شهری ، سعی شده کلیت فضایی مطلوبی ایجاد شود.

بدنه های این میدان در سمت شرق به هتل سوئیت و هتل پارک محدود می شود. تملک و لکه گذاری جدید و  ایجاد تقارن در لکه گذاری در سمت غرب ، فضایی U  شکل در آستانه ورودی سی و سه پل ایجاد می کند که این فضای شهری با این فرم نوعی دعوت کنندگی و حس جذب ورود به عرصه جنوبی شهر را ایجاد می کند.

نوع کاربری پیشنهادی برای این بدنه ها با توجه به همجواری با سی و سه پل تاریخی و زاینده رود ، فعالیت هایی از جنس فرهنگی-خدماتی-گردشگری-تجاری(عرضه محصولات فرهنگی و صنایع دستی) است. با توجه به روحیه و هویت محدوده ، کشش مطلوب را برای جذب مخاطب و گردشگر دارا می باشد.

در طراحی فرم و کالبد این بدنه ها، حفظ خط آسمان و طراحی با استاندارد های همجواری با بنا های تاریخی لحاظ شده است.استفاده از مصالح خنثی و پس زمینه در نما به گونه ای که سی و سه پل به عنوان یک اثر هنری و تاریخی در کانون  توجه قرار گرفته و یا به گونه ای باشد که بدنه ها در جواب یا در مقام پاسخ به این بنای تاریخی قرار نگیرند ، از مبانی اصلی طراحی این بدنه ها است. از استفاده از مصالح به کارگرفته شده در پل (آجر) پرهیز شده تا در نهایت این بنای تاریخی بتواند نقش عقیق گونه و منحصر به فرد خود را در زمینه میدان و بدنه ها به مثابه نگین انگشتر به خوبی ایفا کند و بر اهمیت تاریخی خود تاکید کند.

اطلاعات پروژه

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

مطالعات اقتصادی

 فریبرز رئیس دانا

مطالعات ترافیکی

فریدون دژدار

مطالعات شهرسازی

آوا حسینی

عصمت پایکن

کاربری بنا

پلازا شهری ، جلوخان سی و سه پل اصفهان

مساحت زیربنا

113*158مترمربع

سال شروع و خاتمه

1395-1398

کارفرما

شهرداری اصفهان

همکاران طراحی

فرزاد رستمی فر

علیرضا شهامت نژاد

آوا حسینی

امیرحسین صحرایی

مدل سه بعدی

طرح

گالری تصاویر