طرح بازپیرایی نما بانک ملی حسن آباد

خلاصه پروژه

میدان حسن آباد توسط چهار ساختمان یکسان احاطه شده است که هر کدام گوشه ای ازمیدان را پوشش داده اند.

سازمان زیبا سازی شهر تهران؛در سال 1370 از شرکت مهندسین مشاور آمود درخواست کرد تا بخش های اسیب دیده را بازسازی کند.

به عنوان بخشی از بازسازی ، دو طبقه ساختمان  شیشه ای آبی مدرن متعلق به بانک ملی ایران به سازه قدیمی یکی از چهار ساختمان اضافه شد. فعالیت های مرمت بازگشت به هویت یک جامعه است و یکی از عواملی است برای متحد کردن یک ملت و ادغام عناصر پراکنده یک جامعه.در واقع هویت باید بیشتر در فرهنگ و فضای شهری احیا شود.

تهران تاریخ طولانی دارد اما عدم توجه به هویت و حفظ میراث فرهنگی و فیزیکی باعث شده تا بیشتر ساختمان های باارزش و فضای شهری تخریب شده و به شهری زشت و ناخوشایند مبدل شود.

اطلاعات پروژه

مدیر پروژه

کیومرث کریمی

فرزاد رستمی فر

مدیر پیمان

شرکت مهندسین سومه

سازه

جلال الدین سجادیان

تاسیسات برق و مکانیک

مهندسین مشاور آمود

کاربری بنا

اداری

مساحت زیربنا

450مترمربع

دوره زمانی تهیه و تصویب طرح

1374-1376

کارفرما

سازمان زیبا سازی شهر تهران

همکاران طرح

کیومرث کریمی

سعید سادات نیا

فرزاد رستمی فر

وحید آذرنژاد

طرح

گالری تصاویر