طرح مجتمع ایستگاهی شهید مدنی

خلاصه پروژه

در مقايسه با تاريخ طولاني ساخت بنا توسط آدمي و به طبع آن تاريخ طولاني معماري، زمان زيادي از صنعتي شدن و آغاز دوره مدرن سپري نمي شود. طيف گسترده کاربرد مصالح بوم آورد نظير آجر و خلق آثار متنوع با استفاده از آن توسط معماران سرشناسي نظير لوئي کان و لوکوربوزيه در غرب و معماراني همچون گدار، مارکوف، پالاديو، وارطان و آبکار درايران گواهي بسيار متقن بر قابليت هاي آجر به عنوان يک مدول و يا پيمون کاربردي در خلق آثار شاخص و بوم سازگار است.

خيل گسترده سفارش دهندگان بناهاي شاخص، که ايده هاي آرماني خود را در اندک زماني پس از خاتمه ساخت سفارشات خود بر باد رفته و بي روح مي يابند، نيازمند اندک تأملي است که بتواند معمار خلاق را به سوي هدف والايش هدايت نمايد. هدفي که در آن سفارش دهنده و شهر  هر دو سرافراز و برنده خواهند بود. [win-win] در قياس با فروتني و فرمانپذيري آجر به عنوان يک جزء تکرارپذير و مؤثر در فرم و شخصيت نهائي بنا، شايد طرح موارد فوق قدري مبالغه آميز به نظر آيد ولي در هر حال رشد روزافزون ساخت و سازهاي شتابزده که علي رغم خواست هاي متعالي داراي
فرجام هاي نه چندان قابل پذيرش و مؤثر در سبک و شکل شهر مي گردند، قدري ضروري باشد. مجتمع ايستگاهي شهيد مدني [R2] که در محدوده محله قديمي نظام آباد تهران در زميني به مساحت 7809 مترمربع در دست ساخت مي باشد در دسته بندي کلي و مقياس کلان مطالعات منظر شهري حائز سه ويژگي طرح گرديده است :

ايفاي نقش به عنوان نشانه شهري

فضاي کالبدي محدوده اطراف مجتمع ايستگاهي بافتي است مسکوني و فرسوده که در نهايت و با رفع معضل فرسودگي، در آينده اي نه چندان دور نيز به بافتي مسکوني و نوساز تبديل خواهد شد. اين محدوده به شکل کنوني و درآينده و براساس ضوابط ساخت و ساز آن، فاقد نشانه اي بوده و اين مجتمع ايستگاهي با ويژگي هاي خود نظير ارتفاع، کاربري، دسترسي وفرم و… نقش نشانه شهري اين محدوده را ايفا خواهد کرد.

ايفاي نقش به عنوان نقطه محرک توسعه (کالبدي) و فعاليت

محدوده مجتمع ايستگاهي شهيد مدني در وضع موجود و علي رغم بهره برداري از ايستگاه مترو، فاقد سرزندگي و فعاليتي مشخص در جذب جمعيت و مسافران مترو است. غالب فعاليت هاي اقتصادي دراين محدوده در وضع موجود منحصر به فعاليت هاي محدوده خرده فروشي، سوپرمارکت (در حد نياز محله) و تعداد محدودي نمايشگاه اتومبيل و تعميرات وسايل برقي و منزل است. از سوي ديگر اين ايستگاه برخلاف بيشتر ايستگاه هاي متروکه همراه با ايفاي نقش تسهيل دسترسي، نقش اقتصادي به جذب جمعيت و … را نيز داشته اند صرفا” نقش دسترسي ساکنان محدوده خود را داشته و فاقد تحريک نقش اقتصادي و اجتماعي مشخص و نماياني در محدوده بوده است.

 

ايفاي نقش به عنوان مرکز ديدار اجتماعي و گردشي

بررسي کالبدي اراضي محدوده طرح نشان مي دهد که بافت کالبدي محلات محدوده مجتمع ايستگاهي شهيد مدني در وضع موجود و آينده فاقد فضايي مديريت شده و داراي امنيت بالاي اجتماعي جهت فعاليت ها وديدارهاي فرهنگي و گذران اوقات فراغت به همراه مرکزيت خريد تجاري است. احداث مجتمع ايستگاهي با کاربري هاي تعريف شده در طبقات آن
مي تواند پاسخگوي نياز محدوده در زمينه هاي پيش گفته باشد.

در مقياس خرد ديد و منظر شهري از بيرون اين مجموعه پس از ورود از سمت ميدان امام حسين به داخل خيابان شهيد مدني، اين ساختمان با ارتفاع حدود 35 متري و طرح متفاوت در معرض ديد خواهد بود که سبب جلب توجه مردم و ورود آنها به داخل واحدهاي تجاري خواهد شد که طبقات 1-، همکف و اول را اشغال کرده است.

ورودي اصلي مجموعه که ارتباط عمودي واحدهاي تجاري و مترو در آن واقع شده در محور عمود بر خيابان شهيد مدني و به صورت شاخص، جلب نظر خواهد کرد. ضمن اين که دو ورودي فرعي مجزاي مجموعه در خيابان شهيد لساني ساير دسترسي هاي عمودي مجموعه را تأمين خواهد کرد. در داخل مجتمع، پس از ورود دو پله برقي که به صورت ضربدري به سمت بالا وپائين حرکت مي کنند.          جابجاکننده جمعيت داخل قسمت هاي تجاري خواهند بود. در بخش مرکزي يک فضاي ويد براي گشايش عمودي فضاها و احساس عظمت داخلي مجتمع وجود دارد که پله برقي ها در داخل آن بالا مي روند. ضمن اين که نورگيري بخشي از فضاهاي طبقات فوقاني نيز از طريق اين فضا انجام مي گيرد.

در طبقات فوقاني ويد مياني به صورت پلکاني از عرض عقب رفته و يک مخروط ديد مناسب براي واحدهاي تجاري و راهروهاي آن در طبقات همکف و اول ايجاد مي شود. در بالاي اين فضا نيز نورگيرهاي هرمي شکل در داخل مجتمع ايجاد بازي نور و سايه خواهند کرد.

در چشم انداز خارجي طرح هم دو توده حجمي کلي وجود دارد که توده پائيني بزرگ تر است و طبقات تجاري را تشکيل مي دهد و ديگري در بالا با کمي عقب رفتگي بر حجم زيرين سوار شده است که با مصالح متفاوت، جلوه فوقاني ساختمان را افزايش مي دهد.

اطلاعات پروژه

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

سرپرست نظارت

سعید حرفت

مرتضی صداقت

 سازه نگهبان

محمود يزداني

 سازه

عبدالحسین جلوه

تاسیسات برق و مکانیک

مهندسین مشاور آمود

کاربری بنا

تجاری – اداری

مساحت زیربنا

50000 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1387-1389

کارفرما

شركت سرمايه گذاري شهر آتيه

همکاران طرحی معماری

فرزاد رستمی فر

منصور ایزدی

فرزاد فلسفی

مهدی زندپور