طرح ویژه شهر نراق با رویکرد تاریخی گردشگری تفریحی

خلاصه پروژه

طرح هاي ويژه عبارت از طرح هايي است براي بخشهايي از كشور كه به علت وجود عوامل طبيعي يا ساخته شده و يا برنامه هاي جديد توسعه و عمران و تأثيراتي كه در منطقه حوزه نفوذ خود خواهند گذاشت واجد ويژگي خاصي بوده و نياز به تهيه طرح براي توسعه هماهنگ در محدوده حوزه نفوذ عوامل مذكور دارند، تهيه مي شود. شهر نراق بر اساس مصوبه مورخ 5/12/1387 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به عنوان يكي از نقاط شهري واجد شرايط جهت تهيه طرح ويژه انتخاب شده كه موضوع مطالعات حاضر است.

– كمربند تاريخي گردشگري تفريحي فرامنطقه اي نراق – دره ازنا

يكي از سياست ها و اهداف طرح ويژه شهر نراق، كاركرد اين شهر با مجموعه اي از فعاليت هاي تاريخي گردشگري و تفريحي منطقه است. به گونه اي كه اين مجموعه در قالبي فرامنطقه اي عمل كرده و با ايجاد جاذبه هاي مناسب از نقاط مختلف ايران مخاطب جذب كرده و به يكي از كانون هاي تاريخي، گردشگري و تفريحي استان مركزي تبديل شود.

وجود پتانسيل هاي موجود و فعال در اين منطقه زمينه مناسبي را براي ايجاد اين كانون و اجراي اين سياست فراهم آورده است. در واقع شهر نراق در ميان زنجيره اي از فعاليت هاي تاريخي، گردشگري و تفريحي منطقه قرار گرفته كه مي تواند با اتصال اين كانون ها به يكديگر به نقطه عطف اين زنجيره تبديل شود.

شاخص ترين اين كانون ها عبارتند از : كوه هندا، غار چالنخجير، دره والي جان، آبشار آبشتا (گيسو)، اماكن تاريخي شهر نراق، طبيعت سرسبز شهر نراق، گردنه پنبه زن، جاده نراق- جاسب، دره جاسب و روستاهاي واقع در آن، گردنه رود ازنا، كوه ال و طبيعت صخره اي منطقه.

اطلاعات پروژه

مطالعات معماری

علیرضا شهامت نژاد

علی احمدی خطیر

مطالعات تاریخی

علیرضا شهامت نژاد

علی احمدی خطیر

مدیر پروژه و طراحی

سعید سادات نیا

برنامه ریزی شهری

امیرحسین صحرایی

مطالعات اقتصادی

 فریبرز رئیس دانا

مطالعات شهرسازی

امیرحسین صحرایی

آوا حسینی

مهسا معصومی

کاربری پروژه

شهر تاریخی با بافت تاریخی و پتانسیل های طبیعی گردشگری

سال شروع و خاتمه

1389-1391

کارفرما

وزارت مسکن و شهرسازی

سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی

معاونت شهرسازی و معماری

همکاران طراحی شهری

سعید سادات نیا

علیرضا شهامت نژاد

امیرحسین صحرایی