گورستان ارامنه

اطلاعات پروژه

مدیر پروژه و طراحی

کیومرث کریمی

همکاران طراحی

سعید سادات نیا

سیما نورافکن

کاربری

فرهنگی

مساحت

79000 متر مربع

سال شروع و خاتمه

1374-1376

کارفرما

سازمان زیبا سازی شهر تهران

طرح

گالری تصاویر