About Us

ما که هستیم

مهندسین مشاور معماری و شهرسازی آمود

تاسیس  1371

درباره لوگوی آمود

نام آمود برگرفته از مصدر آمودن به معنای ساختن و برپاکردن است. از سویی دیگر بر تزئینات کارهای معماری گذشتگان اشاره دارد. آمود اسم مصدر آمودن است یعنی سازنده و برپاکننده زیبایی.

آمود به چه معناست ؟

آمود در معماري به آرایشی گويند که پس از پایانکار ساختمان بر آن بیفزایند.آمود شامل تزئین الحاقی، نماسازی سنگی، آجری، کاشیکاری و گچ بری است.

جوایز ، دستاوردها ، قدردانی

هدف چیست ؟

مهندسین مشاور آمود در خرداد 1371 با راهبرد تشکیل شرکت مهندسین مشاور در رسته های معماری، طراحی شهری، شهرسازی، مرمت و احیاء و توانمندسازی بافت های فرسوده و ساختمان های آموزشی موجودیت یافت و از سال 1374 فعالیت خود را با تاسیس نمایندگی در شهرهای شیراز، اصفهان و مشهد و اهواز گسترش داد.

مشتریان ما

مجوز و استانداردها